Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 4 juni 2012

Datum: 04-06-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 4 juni 2012

Datum: 04-06-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00-19.25 uur, Vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Kadernota Grondbedrijf en vaststelling grondprijzen
19:00 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0209 (Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht)
RR 1 RV GM2012.0209 Kadernota Grondbedrijf, Kader Grondprijzen en Notitie Grondbeleid
Bijlagen:
RR 1 RV GM2012.0209 Kadernota Grondbedrijf, Kader Grondprijzen en Notitie Grondbeleid
2 Raadsronde 2: Vaststellen bestemmingsplan "Bospark 't Wolfsven-zuid"
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0246
RR 2 RV GM2012.0246 Vaststelling bestemmingsplan Bospark 't Wolfsven-Zuid
Bijlagen:
RR 2 RV GM2012.0246 Vaststelling bestemmingsplan Bospark 't Wolfsven-Zuid
3 Raadsronde 3: Kadervoorstel Parkeren
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0131 (voortgezette behandeling)
RR 3 RV GM2012.0131 kadervoorstel parkeren
Bijlagen:
RR 3 RV GM2012.0131 kadervoorstel parkeren
4 Raadsronde 4: Nota "Persoonlijk & Dichtbij", visie op meedoen in de samenleving
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0243 (Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht)
RR 4 RV GM2012.0243 nota Persoonlijk en Dichtbij visie op meedoen in de samenleving
Bijlagen:
RR 4 RV GM2012.0243 nota Persoonlijk en Dichtbij visie op meedoen in de samenleving
5 Raadsronde 5: Vaststelling bestemmingsplan "De Doelen/De Wiele"
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0263
RR 5 RV GM2012.0263 Vaststelling bestemmingsplan De Doelen De Wiele
Bijlagen:
RR 5 RV GM2012.0263 Vaststelling bestemmingsplan De Doelen De Wiele
6 Raadsronde 6: Deelname vereniging "Slimmer Leven 2020"
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0139 (voortgezette behandeling)
RR 6 RV GM2012.0139 Slimmer leven 2020
Bijlagen:
RR 6 RV GM2012.0139 Slimmer leven 2020
7 Pauze
21:25 - 21:45 uur

8 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
8.1 Opening en mededelingen
8.2 Vragenhalfuur college
8.3 Vaststellen agenda
8.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 7 mei 2012
Besluitenlijsten raadsrondes 7 mei 2012
Bijlagen:
PL D BL RR1 Deelname vereniging Slimmer Leven 2020 totaal
PL D BL RR2 Kadervoorstel Parkeren
PL D BL RR3 Ontwerp begroting Cure 2013 totaal
PL D BL RR4 Begroting 2013 SRE
PL D BL RR5 Nota Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen-uitgangspunten duurzame armoedebestrijding totaal
8.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 7 mei 2012
Concept verslag raadsvergadering 7 mei 2012
Bijlagen:
PL E Besluitenlijst raadsvergadering 7 mei 2012 (totaal)
8.6 Jaarstukken 2011
Voorstel: Raadsvoorstel 2012.0235
PL F RV GM2012.0235 Jaarstukken 2011 en herziene Sisa bijlagen 2008 tm 2010
Bijlagen:
PL F RV GM2012.0235 Jaarstukken 2011 en herziene Sisa bijlagen 2008 tm 2010
8.7 Raadsvoorstellen (hamerstukken)
PL G 1 RV GM2012.0223 Aanpassingen verordeningen Werkplein 2012
Bijlagen:
PL G 1 RV GM2012.0223 Aanpassingen verordeningen Werkplein 2012
PL G 2 RV GM2012.0247 Delegatiebesluit 2012
Bijlagen:
PL G 2 RV GM2012.0247 Delegatiebesluit 2012
PL G 3 RV GM2012.0261 Benoeming accountant
Bijlagen:
PL G 3 RV GM2012.0261 Benoeming accountant
PL G 4 RV GM2012.0299 Aanleg infiltratieriolering in de openbare ruimte omgeving hoogbouw Pieter Nuytstraat Carpinistr
Bijlagen:
PL G 4 RV GM2012.0299 Aanleg infiltratieriolering in de openbare ruimte omgeving hoogbouw Pieter Nuytstraat Carpinistr
8.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 4 juni 2012
Bijlagen:
120604 RB GM2012.0145 Nota Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen - Uitgangspunten Duurzame armoedebestrijdiging
120604 RB GM2012.0193 Ontwerp begroting 2013 Cure
120604 RB GM2012.0195 Begroting 2013 SRE
120604 RB GM2012.0223 Derde wijziging verordening toeslagen en verlagingen WWB Geldrop-Mierlo 2010
120604 RB GM2012.0223 Eerste wijziging Maatregelenverordening Ioas en Ioaz Geldrop-Mierlo 2010
120604 RB GM2012.0223 Eerste wijziging maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Geldrop-Mierlo 2011
120604 RB GM2012.0223 Intrekkingsbesluit Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand Geldrop-Mierlo 2012
120604 RB GM2012.0223 Tweede wijziging re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Geldrop-Mierlo 2010
120604 RB GM2012.0223 Verordening kinderopvang Geldrop-Mierlo 2012
120604 RB GM2012.0223A Aanpassingen verordeningen Werkplein 2012
120604 RB GM2012.0247 Delegatiebesluit 2012
120604 RB GM2012.0261 Benoeming accountant
120604 RB GM2012.0299 Aanleg infiltratierioiering in de openbare ruimte omgeving hoogbouw Pieter Nuytstraat,

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous