Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 4 juni 2007 (00:00 - 23:00)

Datum: 04-06-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 4 juni 2007 (00:00 - 23:00)

Datum: 04-06-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda 04-06-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 4 juni 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie
Bijlagen:
PresentatieRaad040607
visieBraakhuizen-ZuidAug06
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Audit commissie
Bijlagen:
accountantsverslag auditcommissie
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel Brede scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo (GM2007.0660)
Bijlagen:
0660 RV GM2007 Brede School
0660 RV GM2007 Bijlage 1
RV GM2007.0660 bijlage 2
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
RV l BestemmingsPlan Rielse Park (GM2007.0786)
Bijlagen:
RV GM2007.0786 bijlage 2 planvoorschriften
RV GM2007.0786 nota zienswijze RielsePark
RV GM2007.0786 bestemmingsplan (plantoelichting) Rielsepark
Memo raad Rielse Park
Inspreekreactie Rielse Park Wil Notten
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Presentatie jaarstukken als voorbereiding op bespreking en besluitvorming op 25 juni
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel begroting 2008 SRE (GM2007.0768)
Bijlagen:
RV GM2007.0768 Begroting 2008 SRE
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
bespreking Visiedocument
Bijlagen:
Visiedocument 2007
Inspreken visiedocument
raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
raadsvoorstel financiele situatie Stichting Volksuniversiteit Geldrop (GM2007.0697)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0697 financiele situatie Volksuniversiteit
RV GM2007.0697 financiele situatie Volksuniversiteit bijlage 1
RB GM2007.0697 (Financiën Volksuniversiteit)
raadsronde 10
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel financiering toekomstige toeristisch-recreatieve taak SRE (GM2007.0807
Bijlagen:
RV GM 2007.0807 regioraadsvoorstel
RV GM 2007.0807 bijlage 1 regioraadsvoorstel
RV GM2007.0807 vragen en antwoorden bij regioraadsvoorstel
raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
RV onteigeningsplan Bogardeind (GM2007.0790)
Bijlagen:
RV GM2007.0790 Onteigeningsplan Bogardeind
RV GM2007.0790 bijlage 2
RV GM2007.0790 bijlage 3
RV GM2007.0790 bijlage 5
RV GM2007.0790 bijlage 8
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
trekking stemmingsnummer
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 21 mei 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Presentatie Visiedocument
BL RR 3 totaal
BL RR 4 Herinrichting Grote Bos
BL RR 6 Nieuwbouw kleedlokalen
BL RR 7 (Geldropseweg 2e fase)
BL RR 8 Herinrichting Kleine Heuvel
BL RR 9 Kadernota 2008
BL RR10 Herinrichting Geldropseweg 3e fase
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 21 mei 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 21 mei 2007
raadsvoorstellen (uit raadsrondes)
iv. Herinrichting Grote Bos (GM2007.0516A)
Bijlagen:
RB GM2007.0516A (Grote Bos)
v. Nieuwbouw kleedlokalen korfbalvereniging Mikado en lopersgroep Mierlo op sportpark Oudven te Mierlo (GM2007.0707A)
Bijlagen:
RB GM2007.0707A (Nieuwbouw kleedlokalen)
Raadsbesluiten uit vorig raadsplein
i. herinrichting Kleine Heuvel (GM2007.0737)
ii. Re-integratie Beleidsnota 2007 (GM2007.0701)
Bijlagen:
RB GM2007.0701 (Re-integratiebeleidsplan 2007)
iii. Kadernota 2008 (GM2007.0666A)
Bijlagen:
RB GM2007.0666A (Kadernota 2008)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous