Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 4 juni 2007 (00:00 - 23:00)

Datum: 04-06-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 4 juni 2007 (00:00 - 23:00)

Datum: 04-06-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda 04-06-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 4 juni 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie
Bijlagen:
PresentatieRaad040607
visieBraakhuizen-ZuidAug06
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Audit commissie
Bijlagen:
accountantsverslag auditcommissie
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel Brede scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo (GM2007.0660)
Bijlagen:
0660 RV GM2007 Brede School
0660 RV GM2007 Bijlage 1
RV GM2007.0660 bijlage 2
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
RV l BestemmingsPlan Rielse Park (GM2007.0786)
Bijlagen:
RV GM2007.0786 bijlage 2 planvoorschriften
RV GM2007.0786 nota zienswijze RielsePark
RV GM2007.0786 bestemmingsplan (plantoelichting) Rielsepark
Memo raad Rielse Park
Inspreekreactie Rielse Park Wil Notten
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Presentatie jaarstukken als voorbereiding op bespreking en besluitvorming op 25 juni
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel begroting 2008 SRE (GM2007.0768)
Bijlagen:
RV GM2007.0768 Begroting 2008 SRE
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
bespreking Visiedocument
Bijlagen:
Visiedocument 2007
Inspreken visiedocument
raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
raadsvoorstel financiele situatie Stichting Volksuniversiteit Geldrop (GM2007.0697)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0697 financiele situatie Volksuniversiteit
RV GM2007.0697 financiele situatie Volksuniversiteit bijlage 1
RB GM2007.0697 (Financiën Volksuniversiteit)
raadsronde 10
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel financiering toekomstige toeristisch-recreatieve taak SRE (GM2007.0807
Bijlagen:
RV GM 2007.0807 regioraadsvoorstel
RV GM 2007.0807 bijlage 1 regioraadsvoorstel
RV GM2007.0807 vragen en antwoorden bij regioraadsvoorstel
raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
RV onteigeningsplan Bogardeind (GM2007.0790)
Bijlagen:
RV GM2007.0790 Onteigeningsplan Bogardeind
RV GM2007.0790 bijlage 2
RV GM2007.0790 bijlage 3
RV GM2007.0790 bijlage 5
RV GM2007.0790 bijlage 8
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
trekking stemmingsnummer
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 21 mei 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Presentatie Visiedocument
BL RR 3 totaal
BL RR 4 Herinrichting Grote Bos
BL RR 6 Nieuwbouw kleedlokalen
BL RR 7 (Geldropseweg 2e fase)
BL RR 8 Herinrichting Kleine Heuvel
BL RR 9 Kadernota 2008
BL RR10 Herinrichting Geldropseweg 3e fase
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 21 mei 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 21 mei 2007
raadsvoorstellen (uit raadsrondes)
iv. Herinrichting Grote Bos (GM2007.0516A)
Bijlagen:
RB GM2007.0516A (Grote Bos)
v. Nieuwbouw kleedlokalen korfbalvereniging Mikado en lopersgroep Mierlo op sportpark Oudven te Mierlo (GM2007.0707A)
Bijlagen:
RB GM2007.0707A (Nieuwbouw kleedlokalen)
Raadsbesluiten uit vorig raadsplein
i. herinrichting Kleine Heuvel (GM2007.0737)
ii. Re-integratie Beleidsnota 2007 (GM2007.0701)
Bijlagen:
RB GM2007.0701 (Re-integratiebeleidsplan 2007)
iii. Kadernota 2008 (GM2007.0666A)
Bijlagen:
RB GM2007.0666A (Kadernota 2008)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous