Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 31 mei 2010 19:30-23:00 uur

Datum: 31-05-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 31 mei 2010 19:30-23:00 uur

Datum: 31-05-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes 31-05-2010 (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 31 mei
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Brugstraat (raadsvoorstel GM2010.0007)
voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2010.007a Herinrichting Brugstraat
Ontwikkelen groot cultureel evenement incl. evaluatie: Reis rond de wereld in 80 minuten (raadsvoorstel GM2010.0247) Aantekening:
voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Begroting SRE 2011 (raadsvoorstel GM2010.0369)
Bijlagen:
GM2010.0369 Bijlage 2 programmabegroting 2011
RV GM2010.0369 SRE begroting 2011
RV GM2010.0369 bijlage 3 bief Deurne SRE begroting 2011
GM2010.0369 Bijlage 1 aanbiedingsbrief programmabegroting 2011 SRE
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 10 mei
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 5 Groot cultureel evenement totaal
BL RR 4 Ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo
BL RR 3 Herinrichting Brugstraat totaal
BL RR 2 Voortgangsrapportage
Vaststellen verslag
Vaststellen verslag raadsvergadering 10 mei 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 mei 2010
Raadsvoorstel Langdurigheidstoeslag 2010 (GM2010.0341)
Bijlagen:
Advies CPM
RV GM 2010.0341 bijlage 1 Langdurigheidstoeslag 2010
RV GM 2010.0341 Bijlage 2 Langdurigheidstoeslag 2010
RV GM 2010.0341 Langdurigheidstoeslag 2010
Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SRE (GM2010.0315)
Bijlagen:
RV GM 2010.0315 bijlage raadsbesluit 3e wijziging SRE
RV GM2010.0315 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE 2005
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous