Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 31 mei 2010 19:30-23:00 uur

Datum: 31-05-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 31 mei 2010 19:30-23:00 uur

Datum: 31-05-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes 31-05-2010 (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 31 mei
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Brugstraat (raadsvoorstel GM2010.0007)
voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2010.007a Herinrichting Brugstraat
Ontwikkelen groot cultureel evenement incl. evaluatie: Reis rond de wereld in 80 minuten (raadsvoorstel GM2010.0247) Aantekening:
voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Begroting SRE 2011 (raadsvoorstel GM2010.0369)
Bijlagen:
GM2010.0369 Bijlage 2 programmabegroting 2011
RV GM2010.0369 SRE begroting 2011
RV GM2010.0369 bijlage 3 bief Deurne SRE begroting 2011
GM2010.0369 Bijlage 1 aanbiedingsbrief programmabegroting 2011 SRE
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 10 mei
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 5 Groot cultureel evenement totaal
BL RR 4 Ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo
BL RR 3 Herinrichting Brugstraat totaal
BL RR 2 Voortgangsrapportage
Vaststellen verslag
Vaststellen verslag raadsvergadering 10 mei 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 mei 2010
Raadsvoorstel Langdurigheidstoeslag 2010 (GM2010.0341)
Bijlagen:
Advies CPM
RV GM 2010.0341 bijlage 1 Langdurigheidstoeslag 2010
RV GM 2010.0341 Bijlage 2 Langdurigheidstoeslag 2010
RV GM 2010.0341 Langdurigheidstoeslag 2010
Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SRE (GM2010.0315)
Bijlagen:
RV GM 2010.0315 bijlage raadsbesluit 3e wijziging SRE
RV GM2010.0315 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE 2005
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous