Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 31 augustus

Datum: 31-08-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 31 augustus

Datum: 31-08-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Inspraak- en participatieverordening en Verordening burgerinitiatief 2015
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0356. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

RV GM2015.0356 Particiaptie- en inspraakverordening 2015 totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0356 Particiaptie- en inspraakverordening 2015 totaal
2 Raadsronde 2: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0399. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

RV GM2015.0399 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0399 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 totaal
3 Raadsronde 3:
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


3.1 Visie op supermarktstructuur
Voorstel:

Raadsvoorstel en Memorie van Toelichting 2015.0112, voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.**

RV GM2015.0112 Visie op supermarktstructuurtotaal
Bijlagen:
RV GM2015.0112 Visie op supermarktstructuurtotaal
MvT GM2015.0112 Visie op supermarktstructuur
Bijlagen:
MvT GM2015.0112 Visie op supermarktstructuur
3.2 Regionale en subregionale detailhandelsvisie
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0362. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

RV GM2015.0362 Regionale en sub-regionale detailhandelsvisie totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0362 Regionale en sub-regionale detailhandelsvisie totaal
4 Raadsronde 4: Begroting 2016 PlusTeam
20:30 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0319. Voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht

RV GM2015.0319 Begroting 2016 Plusteam totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0319 Begroting 2016 Plusteam totaal
5 Raadsronde 5: Jaarverslag Werkplein
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel:

Raadsinformatiebrief GM2015.0264. Het verslag wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.

RI GM2015.0264 Jaarverslag Werk en Inkomen Geldrop-Mierlo 2014 (totaal)
Bijlagen:
RI GM2015.0264 Jaarverslag Werk en Inkomen Geldrop-Mierlo 2014 (totaal)
6 Raadsronde 6: Realisering herinrichting milieustraat
21:30 - 21:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0394. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

RV GM2015.0394 Realisering herinrichting Milieustraat
Bijlagen:
RV GM2015.0394 Realisering herinrichting Milieustraat
Herinrichting milieustraat Geldrop versie 15 juli 2015-Formaat A0
7 Pauze
21:55 - 22:15 uur

8 Plenaire vergadering
22:15 uur

Rabozaal


9 Opening en mededelingen
10 Vragenhalfuur college
11 Vaststellen agenda
12 Vaststellen verslagen raadsrondes 6 juli 2015
verslagen raadsrondes 6 juli 2015
Bijlagen:
BL RR1 Vervolg woningbouw Hekelstraat (totaal)
BL RR2.1 en 2.2 Prioriteiten handhaving en Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 (totaal)
BL RR3 Wijkanalyse en Sociale Index (totaal)
BL RR4 Presentatie Ondernemersplatform (totaal)
BL Vragenhalfuur (totaal)
13 Vaststellen verslag raadsvergadering 6 juli 2015
Verslag raadsvergadering 6 juli 2015 (totaal)
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 6 juli 2015 (totaal)
14 Presentatie en aanbieden rapport Rekenkamercommissie
Verbonden Partijen inzicht en sturen met financiën (Eindrapport incl.)
Bijlagen:
Verbonden Partijen inzicht en sturen met financiën (Eindrapport incl.)
15 Hamerstukken
Hamerstukken raadsplein 31 augustus 2015
Bijlagen:
RV GM2015.0342 Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2015
RV GM2015.0410 Wijziging Reglement van Orde totaal
RV GM2015.0395 Kosten uitvoeringsovereenkomst KRW-maatregelen
RV GM2015.0398 Notitie Right to challenge
RV GM2015.0411 Afvaardiging raad naar Raadstafel21Atotaal
16 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 31 augustus
Bijlagen:
31082015 RB GM2015.0159 Prioriteiten handhaving
31082015 RB GM2015.0237 Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
31082015 RB GM2015.0342 Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2015
31082015 RB GM2015.0395 Kosten uitvoeringsovereenkomst KRW-maatregelen zuiveringscluster Eindhoven
31082015 RB GM2015.0398 Notitie 'Right to Challenge, de kunst van het uitdagen'
31082015 RB GM2015.0410 Wijziging Reglement van Orde
31082015 RB GM2015.0411 Afvaardiging raad naar Raadstafel21
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous