Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 30 september 2013

Datum: 30-09-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 30 september 2013

Datum: 30-09-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsronde 1: Heroriëntatie samen werkt
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0441
Heroriëntatie SamenWerkt
Bijlagen:
RV GM2013.0441 Heroriëntatie SamenWerkt
Raadsronde 2: Centrumplan Mierlo
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: presentatie
Raadsronde 3: Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43 voortgezette behandeling
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0349
Raadsronde 4: Actualisatie en deregulering welstandsbeleid
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal, voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0528
Actualisatie en deregulering welstandsbeleid
Bijlagen:
RV GM2013.0528 Actualisatie en deregulering welstandsbeleid totaal
Raadsronde 5: Centrumplan Geldrop met de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma (de bijlagen van het raadsvoorstel liggen voor u ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis in Geldrop)
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal, voorstel wordt met een presentatie toegelicht
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0447
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop
Bijlagen:
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop
bijlage 3 reactie op de adviezen 6 augustus 2013
Bijlagen:
bijlage 3 reactie op de adviezen6 augustus 2013
bijlage 4 notitie parkeren 6 augustus 2013
Bijlagen:
bijlage 4 notitie parkeren 6 augustus 2013
bijlage 5 globale tijdplanning en budgettering centrum geldrop versie 2 september 2013
Bijlagen:
bijlage 5 globale tijdplanning en budgettering centrum geldrop versie 2 september 2013
bijlaqe 6.a. modelberekeningen centr geldrop 23-04-2013 definitief
Bijlagen:
bijlaqe 6.a. modelberekeningen centr geldrop 23-04-2013 definitief
bijlage 6.b. capaciteitsberek rotonde centr geldr 9-11-2012 definitief
Bijlagen:
bijlage 6.b. capaciteitsberek rotonde centr geldr 9-11-2012 definitief
bijlage 6.c. RV GM2012 0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012
Bijlagen:
bijlage 6.c. RV GM2012 0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012
bijlage 6.d. Parkeerduurmeting Geldrop
Bijlagen:
bijlage 6.d. Parkeerduurmeting Geldrop
Herinrichting Centrum Geldrop overzichtskaart(2)n
Bijlagen:
Herinrichting Centrum Geldrop overzichtskaart(2)n
Pauze
21:55 - 22:15 uur

Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 26 augustus 2013
Concept-besluitenlijsten raadsvergadering 26 augustus 2013
Bijlagen:
BL RR2 Huisvesting TMSG totaal
BL RR4 Keuze businesscases verzelfstandiging SCC HOfdael totaal
BL RR5 herinvoering diftar systeem
BL RR3 regionalisering brandweer totaal
BL RR1 Toeristenbelasting als doelstelling totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 26 augustus 2013
Concept-verslag raadsvergadering 26 augustus 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 26 augustus 2013 totaal
RV GM2013.0541 reactie Dommelvalleigemeenten op Veerkrachtig Bestuur in Brabant
Bijlagen:
RV GM2013.0541 reactie Dommelvalleigemeenten op Veerkrachtig Bestuur in Brabant totaal
Raadsvoorstellen (hamerstukken)
RV GM2013.0526 verordening inburgering 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0526 verordening inburgering 2013 totaal
130930 RB GM2013.0526 Verordening Inburgering Geldrop-Mierlo 2013
RV GM2013.0434 BP De Eimer Neerakker 58
Bijlagen:
RV GM2013.0434 BP De Eimer Neerakker 58 totaal
130930 RB GM2013.0434 Vaststelling bestemmingsplan De Eimer, Neerakker 58
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 30 september 2013
Bijlagen:
130930 RB GM2013.0356 Toeristenbelasting als doelbelasting
130930 RB GM2013.0357 Herinvoering diftar-systeem bij ondergrondse containers
130930 RB GM2013.0387 Regionalisering Brandweer

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous