Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 30 november 2009 (00:00 - 23:00)

Datum: 30-11-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 30 november 2009 (00:00 - 23:00)

Datum: 30-11-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda 30 november 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Erkenning van welzijns- en sportaccommodaties in particulier eigendom in relatie tot het accommodatiebeleid
Bijlagen:
RV GM2009.0812 Erkenning accommodaties in particulier eigendom
RV GM 2009.0812 Bijlage 1 Criteria erkenning particuliere welzijns- en sportaccommodaties
RV GM2009.0812 Bijlage 3 Optie 2 Berekening Huisvestingssubsidie welzijnsacc.in part. eigendom 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 2 Optie 1 Berekening Huisvestingssubsidie welzijnsacc. in part eigendom 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 4 Optie 3 Berekening Huisvestingssubsidie welzijnsacc. in part.eigendom 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 5 Overzicht van huisvestingscompensatie tot en met 2009 (huidige situatie)
RV GM2009.0812 Bijlage 6 Berekening huisvestingssubs. buitensportacc. in part.eigendom 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 7 Overzicht verkrijging part. welz. eigendommen 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 8 Overzicht verkrijging particuliere eigendommen buitensportacc 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 9 Overzicht vermogenspositie kapitaallasten eig welzijnsacc part.eig 2009 10 20
RV GM2009.0812 Bijlage 10 Overzicht vermogenspositie kapitaallasten eig buitensp.acc part.eig 2009 10 20
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Milieuprogramma 2010
Bijlagen:
RV GM 2009.0810 Milieuprogramma 2010
RV GM 2009.0810 bijlage 1 Milieuprogramma 2010
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2009
Bijlagen:
MvT GM 2009.0784 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2009
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Herziening bebouwde komgrens
Bijlagen:
RV GM2009.0816 Herziening bebouwde komgrens Mierlo kaart
RV GM 2009.0816 Herziening bebouwde komgrens Mierlo
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
i.Verordeningen Werk en Inkomen, Wij en Wet Inburgering
Bijlagen:
RV GM2009.0796 Vaststellen verordeningen werk en inkomen i.v.m. samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2009.0796 bijlage 1 Vaststellen verordeningen werk en inkomen i.v.m. samenwerking Helmond
RV GM2009.0796 Bijlage 2 Vaststellen verordeningen werk en inkomen i.v.m. samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2009.0796 Bijlage 3 Vaststellen verordeningen werk en inkomen i.v.m. samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2009.0796 Bijlage 4 Vaststellen verordeningen werk en inkomen i.v.m. samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2009.0796 Bijlage 5 Vaststellen verordeningen werk en inkomen i.v.m. samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2009.0796 Advies CPM verordening werk en inkomeh i.v.m. samenwerking Werkpiein Helmond
ii.Vaststellen verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren
Bijlagen:
RV GM 2009.0797 Vaststellen verordeningen i.h.k.v. Wet investeren in Jongeren
RV GM 2009.0797 Bijlage 1 Vaststellen verordeningen i.h.k.v. Wet investeren in Jongeren
RV GM 2009.0797 Bijlage 2 Vaststellen verordeningen i.h.k.v. Wet investeren in Jongeren
RV GM 2009.0797 Bijlage 3 Vaststellen verordeningen i.h.k.v. Wet investeren in Jongeren
iii.Vaststellen Verordening Wet inburgering Geldrop-Mierlo 2010 in verband met samen werking Werkplein Regio Helmond
Bijlagen:
RV GM 2009.0798 Verordening Wet Inburgering
RV GM 2009.0798 bijlage 1 Verordening Wet Inburgering
iv.Advies Clientenplatform Wet Inburgering en Wet WIJ
Bijlagen:
Advies cpm
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
Bijlagen:
RV GM 2009.0834 Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
RV GM2009.0834 bijlage 1 Gemeenschappelijke regeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2010
Bijlagen:
RV GM2009.0869 Vertrouwenscommissie
Brief CvdKoninging
Circulaire
Brief minister Binnenlandse zaken
RB GM2009.0869 Verordening vertrouwenscommissie
Raadsronde 9:
Bespreking: beantwoording vragen inzake verplaatsing zendmast
Bijlagen:
Beantwoording vragen inzake verplaatsing zendmast
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 9 november 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 3 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2009
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 2 november 2009
Bijlagen:
verslag raadsvergadering 2 november 2009 totaal
Verslag raadsvergadering 9 november 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2009 totaal

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous