Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 30 mei 2016

Datum: 30-05-2016 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 30 mei 2016

Datum: 30-05-2016
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B Link,
Griffier: G van Luijn, E Voets

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1: Discussie met raad over cultuurbeleid
19:00 - 19:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Adviesgesprek. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

2. Raadsronde 2: Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio
19:00 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-008993. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-008993 ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3. Raadsronde 3: Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2017-2020
20:00 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-003895. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht


4. Raadsronde 4: Ontwikkeling locatie De Bron
20:00 - 20:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-007684. Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

RV GM2016-007684 Ontwikkeling locatie De Bron
5. Raadsronde 5: Jaarverslag Werkbedrijf Atlant-De Peel Geldrop-Mierlo 2015
20:30 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Adviesgesprek raadsinformatiebrief GM2016-006607. Jaarverslag wordt met een korte presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen gebruik maken van het spreekrecht.

RI GM2016-006607 Jaarverslag Helmond-De Peel Geldrop-Mierlo 2015 totaal
6. Raadsronde 6: Ontwikkeling Tweka-terrein
21:00 - 21:25 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren.

7. Pauze
21:25 - 21:45 uur

8. Plenaire vergadering
21:45 uur

Theaterzaal


8.1 Opening en mededelingen
8.2 Vragenhalfuur aan college
8.3 Vaststellen agenda
8.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 9 mei 2016
besluitlijsten 9 mei 2016
8.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 9 mei 2016
Verslag raadsvergadering 9 mei 2016 (totaal)
8.6 Collegewerkprogramma 2016-2018
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-008463

RV GM 2016-008463 collegewerkprogramma 2016-2018
8.7 Hamerstukken
1. Conceptbegroting 2017 Metropoolregio Eindhoven
2. Zienswijze concept programmabegroting 2017, tweede begrotingswijziging 2016 GGD-Brabant Zuidoost en de jaarrekening 2015.
3. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD-BZO
4. Openstellen digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften, klachtschriften en zienswijzen
5. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, wijzigingen begroting 2016 en begroting GR PlusTeam 2017
8.8 Vaststellen raadsbesluiten
1. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
2. Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018- 2020 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
3. Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur GGD
8.9 Moties vreemd aan de orde
8.10 Sluiting
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous