Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 30 maart 2015

Datum: 30-03-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 30 maart 2015

Datum: 30-03-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Beeindiging overeenkomst met Laco
19:30 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0083. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0083 Beëindiging overeenkomst Laco maatsch functie per 31 aug 2016 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0083 Beëindiging overeenkomst Laco maatsch functie per 31 aug 2016 (totaal)
2 Raadsronde 2: Bestemmingsplan Wollendekenfabriek
19:30 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel: Raadsvoorstel GM2015.0096. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2015.0096 Wollendekenfabriek (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0096 Wollendekenfabriek (totaal)
3 Raadsronde 3: Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0057 voortgezette behandeling.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.**

RV GM2015.0057 Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen
Bijlagen:
RV GM2015.0057 Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen
4 Raadsronde 4: Visie op supermarktstructuur
21:00 - 21:55 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel GM2015.0112. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2015.0112 Visie op supermarktstructuurtotaal
Bijlagen:
RV GM2015.0112 Visie op supermarktstructuurtotaal
5 Raadsronde 5: Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant-De Peel
21:00 - 21:55 uur

Vergaderuimte 0.43


Voorstel: Raadsvoorstel GM2015.0095. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2015.0095 GR Werkbedrijf Atlant-De Peel (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0095 GR Werkbedrijf Atlant-De Peel (totaal)
6 Pauze
21:55 - 22:15 uur

7 Plenaire vergadering
22:15 uur

Rabozaal


7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 9 maart 2015
Verslagen raadsrondes 9 maart 2015
Bijlagen:
BL RR1 presentatie ontwikkelingen in de detailhandel en bij supermarkten
BL RR2 Harmonisatievoorstel kadernota
BL RR3 bespreking uitbreidingsmogelijkheden detailhandel totaal
BL RR4 presentatie De basis van de GGD
BL RR5 Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen totaal
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 9 maart 2015
Besluitenlijst raadsvergadering 9 maart 2015 totaal
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 9 maart 2015 totaal
7.6 Hamerstukken
RV GM2015.0077 vaststellen verordening huisvesting en materiele gelijkstelling totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0077 vaststellen verordening huisvesting en materiele gelijkstelling totaal
300315 RB GM2015.0077 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en Materiele en Financiele Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Geldrop-Mierlo 2015
Bijlagen:
300315 RB GM2015.0077 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en Materiele en Financiele Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Geldrop-Mierlo 2015
7.7 Vaststellen raadsbesluiten
300315 RB GM2015.0054 Harmonisatie kadernota
Bijlagen:
300315 RB GM2015.0054 Harmonisatie kadernota
300315 RB GM2015.0095 Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Atlant-de Peel
Bijlagen:
300315 RB GM2015.0095 Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Atlant-de Peel
7.8 Moties vreemd aan de orde
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous