Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 30 juni 2008 (18:30 - 23:00)

Datum: 30-06-2008 Tijd: 18:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 30 juni 2008 (18:30 - 23:00)

Datum: 30-06-2008
Tijd: 18:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 30-06-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 30 juni
Raadsronde 1:
18:30 - 19:25 uur
Rabozaal
Financiële situatie Stichting Volksuniversiteit (raadsvoorstel GM2008.0904)
Bijlagen:
RV GM2008.0904 Fin.situatie Volksuniversiteit
Inspreekreactie mevr. v.d. Sanden Volksuniversiteit
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuurtje raad
Raadsronde 3:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Delegeren bevoegdheden uit de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (raadsvoorstel GM2008.0829)
Bijlagen:
RV GM2008.0829 delegeren bevoegdheden Wro
Raadsronde 4:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Aanvullend voorstel voor intrekking van plannen voor verplaatsing tennisbanen (raadsvoorstel GM2008.0856)
Bijlagen:
RV GM2008.0856 MTV Mifano Carlton de Brug Aanv
Inspreekreactie dhr. G. de Vries
RV GM2008.0856 bijlage 2 gesprek MTV 26 maart 2008
RV GM2008.0856 bijlage 3 gesprek MTV 21 mei 2008
RV GM2008.0856 bijlage 4 totaal
Raadsronde 5:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vaststellen Milieujaarverslag 2007 (raadsvoorstel GM2008.0877)
Bijlagen:
RV GM2008.0877 Milieujaarverslag 2007 raadsvoorstel
RV GM2008.0877 Milieujaarverslag 2007 bijlage 1
Raadsronde 6:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vaststellen Inspraakverordening raadsvoorstel (GM2008.0863)
Bijlagen:
RV GM2008.0863 vaststelling wijziging inspraakverordening
RV GM2008.0863 vaststellen inspraakverordening bijlage 1.0
Raadsronde 7:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Uittreding CURE/ontwerpbegroting CURE 2009 (raadsvoorstel GM2008.0876)
Bijlagen:
RV GM2008.0876 uittreding begroting CURE raadsvoorstel
begroting Cure totaal
Raadsronde 8:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Deregulering van gemeentelijke producten (raadsvoorstel GM2008.0832)
Bijlagen:
RV GM2008.0832 deregulering gemeentelijke producten raadsvoorstel
Presentatie projectresultaten gemeenteraad 30-6-2008 v0
RV GM2008.0832 deregulering bijlage 1
RV GM2008.0832 deregulering bijlage 2
RV GM2008.0832 bijlage 3 Dereguleringsadvies exclusief bijlagenGeldrop-Mierlo
Raadsronde 9
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Accommodatiebeleid (raadsvoorstel GM2008.0905)
Bijlagen:
RV GM2008.0905 huurprijsberekeningsmethodieken raadsvoorstel
RV GM2008.0905 nota uitwerking huurprijsberekeningsmethodieken in het kader van te ontwikkelen accommodatiebeleid
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 9 juni 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Gemeentelijk Kapbeleid
BL RR 3 BP Buitengebied 2008
BL RR 4 Gemeentelijk Vastgoed kostendekkend maken
BL RR 5 Herinrichting Geldropseweg
BL RR 6 Financiële Update 2009
BL RR 7 Regionale bedrijventerreinenvisie
BL RR 8 Verordening Cliëntenparticipatie
BL RR 9 Presentatie WRO
BL RR 10 Jaarstukken 2007
BL RR 11 Re-integratiebeleid
Besluitenlijsten raadsrondes 16 juni 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Zorg voor Jeugd
BL RR 3 Lokaal Educatieve Agenda
BL RR 4 Modernisering Wsw
BL RR 5 wijiziging gemeenschappelijke regeling
BL RR 6 Onderhoudsniveau openbaar groen
BL RR 7verordening voorzieningen maatschappelijke onderste…
BL RR 8 Leerlingenvervoer
BL RR 9 Bepreekpunt Lokale omroep
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 16 juni 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2008
Hamerstukken
i Aanpassen Legesverordening 2008 (GM2008.0844)
Bijlagen:
RV GM2008.0844 raadsvoorstel bij legesverordening
RV 0844 bijlage 1 RB GM2008
ii Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2008 (GM2008.0849)
Bijlagen:
RV GM2008.0849 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2008
RB GM2008.0849 VB Diverse Gebieden 2008
RV GM2008.0849 Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2008 bijlage 1
Raadsvoorstel: Uitwerking Strategische Visie
Bijlagen:
RV GM2008.0919 Uitwerking Visie naar daadkracht
Vaststellen raadsbesluiten uit vorig raadsplein
i Lokaal Educatieve Agenda (GM2008.0689)
Bijlagen:
RB GM2008.0689 Lokale Educatieve Agenda
ii Onderhoudsniveau (kwaliteit) openbaar groen gerelateerd aan kosten (GM2008.0754)
Bijlagen:
RB GM2008.0754 Onderhoudsniveaus openbaar groen

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous