Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 30 juni 2008 (18:30 - 23:00)

Datum: 30-06-2008 Tijd: 18:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 30 juni 2008 (18:30 - 23:00)

Datum: 30-06-2008
Tijd: 18:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 30-06-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 30 juni
Raadsronde 1:
18:30 - 19:25 uur
Rabozaal
Financiële situatie Stichting Volksuniversiteit (raadsvoorstel GM2008.0904)
Bijlagen:
RV GM2008.0904 Fin.situatie Volksuniversiteit
Inspreekreactie mevr. v.d. Sanden Volksuniversiteit
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuurtje raad
Raadsronde 3:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Delegeren bevoegdheden uit de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (raadsvoorstel GM2008.0829)
Bijlagen:
RV GM2008.0829 delegeren bevoegdheden Wro
Raadsronde 4:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Aanvullend voorstel voor intrekking van plannen voor verplaatsing tennisbanen (raadsvoorstel GM2008.0856)
Bijlagen:
RV GM2008.0856 MTV Mifano Carlton de Brug Aanv
Inspreekreactie dhr. G. de Vries
RV GM2008.0856 bijlage 2 gesprek MTV 26 maart 2008
RV GM2008.0856 bijlage 3 gesprek MTV 21 mei 2008
RV GM2008.0856 bijlage 4 totaal
Raadsronde 5:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vaststellen Milieujaarverslag 2007 (raadsvoorstel GM2008.0877)
Bijlagen:
RV GM2008.0877 Milieujaarverslag 2007 raadsvoorstel
RV GM2008.0877 Milieujaarverslag 2007 bijlage 1
Raadsronde 6:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vaststellen Inspraakverordening raadsvoorstel (GM2008.0863)
Bijlagen:
RV GM2008.0863 vaststelling wijziging inspraakverordening
RV GM2008.0863 vaststellen inspraakverordening bijlage 1.0
Raadsronde 7:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Uittreding CURE/ontwerpbegroting CURE 2009 (raadsvoorstel GM2008.0876)
Bijlagen:
RV GM2008.0876 uittreding begroting CURE raadsvoorstel
begroting Cure totaal
Raadsronde 8:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Deregulering van gemeentelijke producten (raadsvoorstel GM2008.0832)
Bijlagen:
RV GM2008.0832 deregulering gemeentelijke producten raadsvoorstel
Presentatie projectresultaten gemeenteraad 30-6-2008 v0
RV GM2008.0832 deregulering bijlage 1
RV GM2008.0832 deregulering bijlage 2
RV GM2008.0832 bijlage 3 Dereguleringsadvies exclusief bijlagenGeldrop-Mierlo
Raadsronde 9
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Accommodatiebeleid (raadsvoorstel GM2008.0905)
Bijlagen:
RV GM2008.0905 huurprijsberekeningsmethodieken raadsvoorstel
RV GM2008.0905 nota uitwerking huurprijsberekeningsmethodieken in het kader van te ontwikkelen accommodatiebeleid
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 9 juni 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Gemeentelijk Kapbeleid
BL RR 3 BP Buitengebied 2008
BL RR 4 Gemeentelijk Vastgoed kostendekkend maken
BL RR 5 Herinrichting Geldropseweg
BL RR 6 Financiële Update 2009
BL RR 7 Regionale bedrijventerreinenvisie
BL RR 8 Verordening Cliëntenparticipatie
BL RR 9 Presentatie WRO
BL RR 10 Jaarstukken 2007
BL RR 11 Re-integratiebeleid
Besluitenlijsten raadsrondes 16 juni 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Zorg voor Jeugd
BL RR 3 Lokaal Educatieve Agenda
BL RR 4 Modernisering Wsw
BL RR 5 wijiziging gemeenschappelijke regeling
BL RR 6 Onderhoudsniveau openbaar groen
BL RR 7verordening voorzieningen maatschappelijke onderste…
BL RR 8 Leerlingenvervoer
BL RR 9 Bepreekpunt Lokale omroep
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 16 juni 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2008
Hamerstukken
i Aanpassen Legesverordening 2008 (GM2008.0844)
Bijlagen:
RV GM2008.0844 raadsvoorstel bij legesverordening
RV 0844 bijlage 1 RB GM2008
ii Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2008 (GM2008.0849)
Bijlagen:
RV GM2008.0849 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2008
RB GM2008.0849 VB Diverse Gebieden 2008
RV GM2008.0849 Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2008 bijlage 1
Raadsvoorstel: Uitwerking Strategische Visie
Bijlagen:
RV GM2008.0919 Uitwerking Visie naar daadkracht
Vaststellen raadsbesluiten uit vorig raadsplein
i Lokaal Educatieve Agenda (GM2008.0689)
Bijlagen:
RB GM2008.0689 Lokale Educatieve Agenda
ii Onderhoudsniveau (kwaliteit) openbaar groen gerelateerd aan kosten (GM2008.0754)
Bijlagen:
RB GM2008.0754 Onderhoudsniveaus openbaar groen

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous