Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 september 2012

Datum: 03-09-2012 Tijd: 00:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 september 2012

Datum: 03-09-2012
Tijd: 00:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: (nieuwe) Stichting Peelnetwerk over haar ambities en de rol van de gemeente
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Presentatie
2 Raadsronde 2: Weverijmuseum over haar toekomstplannen
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie
3 Raadsronde 3: Jaarcijfers over 2011 Werkplein
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsinformatiebrief GM2012.0255 ([presentatie door Werkplein)
RR3 RI GM2012.0255 Jaarverslag 2011 Werk en Inkomen - totaal
Bijlagen:
RR3 RI GM2012.0255 Jaarverslag 2011 Werk en Inkomen - totaal
4 Raadsronde 4: Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0389
RR4 RV GM2012.0389 Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0389 Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
RR4A RV GM2012.0389 bijlage beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
Bijlagen:
RR4A RV GM2012.0389 bijlage beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
5 Raadsronde 5: Schuldhulpverlening in de praktijd
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Presentatie
6 Raadsronde 6: "Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied"
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsinformatiebrief GM2012.0313
RR6 RI GM2012.0313 Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied (totaal)
Bijlagen:
RR6 RI GM2012.0313 Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied (totaal)
7 Pauze
21:25 - 21:45 uur

8 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
8.1 Opening en mededelingen
8.2 Vragenhalfuur aan college
8.3 Vaststellen agenda
8.4 Vaststellen besluitenlijsten
Concept besluitenlijsten raadsrondes 25 juni 2014
Bijlagen:
PL d BL RR1 OV_visie SRE en Aanvullend lokaal OV
PL d BL RR2 Dienstverlening totaal
PL d BL RR3 Milieujaarverslag 2011
PL d BL RR4 Grondbedrijf, grondprijzen en grondbeleid
PL d BL RR5 Tijdelijke oplossing huisvestingsproblemen
8.5 Vaststellen verslag
Concept verslag raadsvergadering 25 juni 2012
Bijlagen:
PL e Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2012 totaal
8.6 Onderzoek Rekenkamercommissie
PL f Rapport Kansen voor Kaderstelling
Bijlagen:
PL f Rapport Kansen voor Kaderstelling
8.7 Hamerstukken
RV GM2012.0376 Vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Brugstraat 26 te Mierlo totaal
Bijlagen:
PL g1 RV GM2012.0376 Vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Brugstraat 26 te Mierlo totaal
8.8 Vaststellen subsidiebeleid 2013-2016
RV GM2012.0422 Vaststellen Subsidiebeleid 2013-2016 totaal
Bijlagen:
PL h RV GM2012.0422 Vaststellen Subsidiebeleid 2013-2016 totaal
8.9 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 3 september 2012
Bijlagen:
120903 RB GM2012.0293 Milieujaarverslag 2011
120903 RB GM2012.0305 Tijdelijke oplossing huisvestingsproblemen
120903 RB GM2012.0376 Vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling Brugstraat 26 te Mierlo
120903 RB GM2012.0442 Voorbereidingsbesluit Luchen en omgeving

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous