Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 november 2014

Datum: 03-11-2014 Tijd: 18:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 november 2014

Datum: 03-11-2014
Tijd: 18:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 18.30 - 18.55 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Presentatie van plan "De Jonkvrouw"
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Informatie; Inwoners kunnen komen luisteren.
2 Raadsronde 2: Plan van Aanpak strategische visie op Dommelvallei
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0449, voortgezette behandeling van 29 september.Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**
RV GM2014.0449 plan van aanpak strategische visie op Dommelvallei
Bijlagen:
RV GM2014.0449 plan van aanpak strategische visie op Dommelvallei[1]
3 Raadsronde 3: Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2015
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0450. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.
RV GM2014.0450 Vaststelling verordening Wmo 2015 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0450 Vaststelling verordening Wmo 2015 (totaal)
4 Raadsronde 4: Treffen gemeenschappelijke regeling PlusTeam
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0516. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.
RV GM2014.0516 Treffen gemeenschappelijke regeling Plusteam totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0516 Treffen gemeenschappelijke regeling Plusteam totaal
5 Raadsronde 5: Bespreking
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.
5.1 Prioriteiten concept Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018
Voorstel: Raadsinformatiebrief GM2014.0425
RI GM2014.0425 Prioriteiten ontwerp regionaal veiligheidsplan 2015-2018 totaal[1]
Bijlagen:
RI GM2014.0425 Prioriteiten ontwerp regionaal veiligheidsplan 2015-2018 totaal[1]
5.2 Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0497
RV GM2014.0497 prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0497 prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018 totaal
6 Raadsronde 6: Kadernota Participatiewet
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0423. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.
RV GM2014.0423 Kadernotitie Participatiewet totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0423 Kadernotitie Participatiewet totaal
7 Raadsronde 7: Woonvisie Geldrop-Mierlo inclusief Memorie van Toelichting
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0187. Voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**
RV GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal[1]
Bijlagen:
RV GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal[1]
BL RR3 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal
Bijlagen:
BL RR3 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal
MvT GM2014.0187 MvT Woonvisie
Bijlagen:
MvT GM2014.0187 MvT Woonvisie
8 Pauze
21:25 - 21:45 uur

9 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
9.1 Opening en mededelingen
9.2 Vragenhalfuur aan college
9.3 Vaststellen agenda
9.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes van 29 september 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 29 september 2014
Bijlagen:
BL RR1 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep
BL RR2 Plan van Aanpak strategische visie op Dommelvallei
BL RR3 Aangepaste verordening Jeugdhulp
BL RR5 Nota Kostenverhaal totaal
BL RR6 Presentatie Plan Hekelstraat totaal
BL RR7 Rapport RC Ambitie versus Verwachtingen
9.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 22 en 29 september 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 22 september 2014 totaal
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 22 september 2014 totaal
Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2014 totaal
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2014 totaal
9.6 Hamerstukken
RV GM2014.0481 Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0481 Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 (totaal)
141103 RB GM2014.0481 Verordening ondergrondse infrastructuur Geldrop-Mierlo 2014
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0481 Verordening ondergrondse infrastructuur Geldrop-Mierlo 2014
RV GM2014.0435 Raadsvoorstel 2e wijziging begroting 2014 VRBZO totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0435 Raadsvoorstel 2e wijziging begroting 2014 VRBZO totaal
141103 RB GM2014.0435 Tweede wijziging begroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0435 Tweede wijziging begroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
9.7 Vaststellen raadsbesluiten
raadsbesluiten 3 november 2014
Bijlagen:
RB GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep
RB GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp gemeete Geldrop-Mierlo 2015
RB GM2014.0516 Treffen GR PlusTeam
9.8 Besluitvorming Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
141103 RB GM2014.0539 Meerjaren Programma Begroting 2015-2018
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539 Meerjaren Programma Begroting 2015-2018
141103 RB GM2014.0539A Verordening toeristenbelasting 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539A Verordening toeristenbelasting 2015
141103 RB GM2014.0539B Verordening lijkbezorgingrechten 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539B Verordening lijkbezorgingrechten 2015
141103 RB GM2014.0539C Marktgeld verordening 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539C Marktgeld verordening 2015
141103 RB GM2014.0539D Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539D Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015
141103 RB GM2014.0539E Verordening Parkeerbelastingen 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539E Verordening Parkeerbelastingen 2015
141103 RB GM2014.0539F Verordening reinigingsheffingen 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539F Verordening reinigingsheffingen 2015
141103 RB GM2014.0539G Verordening rioolheffing 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539G Verordening rioolheffing 2015
141103 RB GM2014.0539H Legesverordening 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539H Legesverordening 2015
141103 RB GM2014.0539I Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539I Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
141103 RB GM2014.0539J Verordening hondenbelasting 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539J Verordening hondenbelasting 2015
141103 RB GM2014.0539K Verordening Reclamebelasting Geldrop-centrum 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539K Verordening Reclamebelasting Geldrop-centrum 2015
141103 RB GM2014.0539L Verordening Reclamebelasting Mierlo Centrum 2015
Bijlagen:
141103 RB GM2014.0539L Verordening Reclamebelasting Mierlo Centrum 2015

*   Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous