Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 03-11-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 03-11-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
spreekrecht burgers
Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2009-2012 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Bijlagen:
RV GM2008.1079 MPB 2009-2012 raadsvoorstel
Wijzigingsvoorstellen OPGM en VGM totaal
wijzigingsvoorstellen GB over MPB
wijzigingsvoortellen DPM
MPB wijzigingsvoorstel PvdA GL
wijzigingsvoorstellen DGG
Vragen en antwoorden _2e ronde_
MPB totaal_20081007122218_001
Vragen en antwoorden _1e ronde_
CDA Voorstellen wijziging Begroting 2009
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous