Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 maart 2008 (20:00 - 23:00)

Datum: 03-03-2008 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 maart 2008 (20:00 - 23:00)

Datum: 03-03-2008
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 03-03-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 3 maart
Raadsronde 1:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Centrumplan Geldrop (raadsvoorstel GM2008.0549)
Bijlagen:
RV 2008.0549 integrale visie centrumplan
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 1
RV 2008.0549 INTEGRALE VISIE CENTRUMPLAN GELDROP bijlage 2
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 3 masterplan
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 4 DPO Geldrop 010207
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 5 Actualisatie DPO
RV 2008.0549 bijlage 6
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 7 Communicatie en werkplan
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 8 Subsidies
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Communicatieplan Handhaving (raadsvoorstel GM2008.0482)
Bijlagen:
RV GM2008.0482 communicatieplan handhaving 2008
RV GM2008.0482 bijlage 1 totaal
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Verordening VROM startersleningen (raadsvoorstel GM2008.0507)
Bijlagen:
RV GM2008.0507 verordening VROM starterslening
RV GM2008.0507 bijlage 1en2 toelichting VROM starterslening modelverord…
RV GM2008.0507 bijlage 3 Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starte…
RV GM2008.0507 bijlage 4 Productspecificaties VROM Starterslening de…
RV GM2008.0507 bijlage 6 Notitie startersleningen met financ
Raadsronde 5:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Voortgezette behandeling
Actualisatie Woningbouwprogramma 2005-2010 (raadsvoorstel GM2008.0561)
Bijlagen:
RV GM2008.0561 actualisatie woningbouwprogramma
RV GM2008.0561 bijlage 1.1 toelichting op het woningbouwprogramma
RV GM2008.0561 bijlage 2.1 en 2.2 actualisatie woningbouwprogramma
Raadsronde 6:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Van Stipdonk Landschapsinrichting B.V.
Bespreking: RaadsInformatiebrief GM2008.0481 Raadsvoorstel Intentieovereenkomst met Van Stipdonk Landschapsinrichting B.V.(raadsvoorstel GM2008.0563)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Bestemmingsplan Woongebieden Zuid-oost Geldrop (raadsvoorstel GM2008.0474)
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Voortgezette behandeling
Raadsronde 9
22:00 - 22:25 uur
vergaderruimte 2.26
Sociaal-economisch Beleidsplan van het SRE (raadsvoorstel GM2008.0511)
Bijlagen:
RV GM2008.0511 Sociaal-economisch Beleidsplan SRE
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 11 februari 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Evaluatie subsidiebeleid
BL RR 3 BP Woongebieden Zuid-oost Geldrop
BL RR 4 Infopunt Opvoeding
BL RR 5 WMO beleidsplan
BL RR 6 Diverse bezwaarschriften
BL RR 7 Molenhoek_Molenweide (incl. bijlagen)
BL RR 8 Herontwerp processen
BL RR 9 Intrekken plannen verplaatsing tennisbanen
BL RR 10 Informatiebeleidsplan 2008-2012
BL RR 11 Presentatie Kastanjehof (incl. bijlage)
Hamerstukken
i Brandbeveiligingsverordening (GM2008.0503)
Bijlagen:
RV GM2008.0503 Brandbeveiligingsverordening
RV GM2008.0503 bijlage 1 brandbeveiligingsverordening
ii Bekostigingsbesluit plan Karrewiel in Mierlo (GM2008.0483)
Bijlagen:
RV GM2008.0483 Bekostigingsbesluit plan Karrewiel
RV GM2008.0483 Bekostigingsbesluit plan Karrewiel (Bijlage 1)
RB GM2008.0483 _kostenraming bijlage bekostigingsbesluit Karrewiel_
0483 RV GM2008 bijlage 1.2 Bekostigingsbesluit Karrewiel
0483 RV GM2008 bijlage 1.1.1 Bekostigingsbesluit Karrewiel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous