Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 maart 2008 (20:00 - 23:00)

Datum: 03-03-2008 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 maart 2008 (20:00 - 23:00)

Datum: 03-03-2008
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 03-03-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 3 maart
Raadsronde 1:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Centrumplan Geldrop (raadsvoorstel GM2008.0549)
Bijlagen:
RV 2008.0549 integrale visie centrumplan
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 1
RV 2008.0549 INTEGRALE VISIE CENTRUMPLAN GELDROP bijlage 2
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 3 masterplan
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 4 DPO Geldrop 010207
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 5 Actualisatie DPO
RV 2008.0549 bijlage 6
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 7 Communicatie en werkplan
RV 2008.0549 Integrale Visie Centrumplan Geldrop bijlage 8 Subsidies
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Communicatieplan Handhaving (raadsvoorstel GM2008.0482)
Bijlagen:
RV GM2008.0482 communicatieplan handhaving 2008
RV GM2008.0482 bijlage 1 totaal
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Verordening VROM startersleningen (raadsvoorstel GM2008.0507)
Bijlagen:
RV GM2008.0507 verordening VROM starterslening
RV GM2008.0507 bijlage 1en2 toelichting VROM starterslening modelverord…
RV GM2008.0507 bijlage 3 Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starte…
RV GM2008.0507 bijlage 4 Productspecificaties VROM Starterslening de…
RV GM2008.0507 bijlage 6 Notitie startersleningen met financ
Raadsronde 5:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Voortgezette behandeling
Actualisatie Woningbouwprogramma 2005-2010 (raadsvoorstel GM2008.0561)
Bijlagen:
RV GM2008.0561 actualisatie woningbouwprogramma
RV GM2008.0561 bijlage 1.1 toelichting op het woningbouwprogramma
RV GM2008.0561 bijlage 2.1 en 2.2 actualisatie woningbouwprogramma
Raadsronde 6:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Van Stipdonk Landschapsinrichting B.V.
Bespreking: RaadsInformatiebrief GM2008.0481 Raadsvoorstel Intentieovereenkomst met Van Stipdonk Landschapsinrichting B.V.(raadsvoorstel GM2008.0563)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Bestemmingsplan Woongebieden Zuid-oost Geldrop (raadsvoorstel GM2008.0474)
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Voortgezette behandeling
Raadsronde 9
22:00 - 22:25 uur
vergaderruimte 2.26
Sociaal-economisch Beleidsplan van het SRE (raadsvoorstel GM2008.0511)
Bijlagen:
RV GM2008.0511 Sociaal-economisch Beleidsplan SRE
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 11 februari 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Evaluatie subsidiebeleid
BL RR 3 BP Woongebieden Zuid-oost Geldrop
BL RR 4 Infopunt Opvoeding
BL RR 5 WMO beleidsplan
BL RR 6 Diverse bezwaarschriften
BL RR 7 Molenhoek_Molenweide (incl. bijlagen)
BL RR 8 Herontwerp processen
BL RR 9 Intrekken plannen verplaatsing tennisbanen
BL RR 10 Informatiebeleidsplan 2008-2012
BL RR 11 Presentatie Kastanjehof (incl. bijlage)
Hamerstukken
i Brandbeveiligingsverordening (GM2008.0503)
Bijlagen:
RV GM2008.0503 Brandbeveiligingsverordening
RV GM2008.0503 bijlage 1 brandbeveiligingsverordening
ii Bekostigingsbesluit plan Karrewiel in Mierlo (GM2008.0483)
Bijlagen:
RV GM2008.0483 Bekostigingsbesluit plan Karrewiel
RV GM2008.0483 Bekostigingsbesluit plan Karrewiel (Bijlage 1)
RB GM2008.0483 _kostenraming bijlage bekostigingsbesluit Karrewiel_
0483 RV GM2008 bijlage 1.2 Bekostigingsbesluit Karrewiel
0483 RV GM2008 bijlage 1.1.1 Bekostigingsbesluit Karrewiel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous