Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 juni 2013

Datum: 03-06-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 juni 2013

Datum: 03-06-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 1: Begrotingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2013 + 2014
19:00 - 19:55 uur
Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht, Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0263
Begrotingen ODZOB 2013 + 2014
Bijlagen:
RV GM2013.0236 Begrotingen ODZOB 2013 + 2014 totaal
Raadsronde 2: Aanpassing maatregelenverordeningen, handhaving en sanctionering SZW / Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop- Mierlo 2013
19:30 - 19:55 uur
voortgezette behandeling, vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0087 en GM2013.0086
Aanpassing maatregelenverordeningen handhaving en sanctionering SZW en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0087 Aanpassing maatregelenverordeningen handhaving en sanctionering SZW totaal
RV GM2013.0086 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013 totaal
Raadsronde 3: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kuhn”
20:00 - 20:25 uur
Voortgezette behandeling, Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0181
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn (incl bijlagen)
Raadsronde 4: Verordening leerlingenvervoer 2013
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0197
Verordening leerlingenvervoer 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0197 Verordening leerlingenvervoer 2013 - totaal
Raadsronde 5: Aanvullend lokaal openbaar vervoer
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0238
Aanvullend openbaar vervoer mei 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0238 Aanvullend openbaar vervoer mei 2013 (totaal)
Raadsronde 6: Wijziging monumentenverordening
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0237
Wijziging Monumentenverordening Geldrop-Mierlo fase 1
Bijlagen:
RV GM2013.0237 Wijziging Monumentenverordening Geldrop-Mierlo fase 1
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 6 mei 2013
Concept-besluitenlijsten 6 mei 2013
Bijlagen:
BL RR4 begroting SRE (totaal)
BL RR3 Herijking Duurzaam Veilig (totaal)
BL RR2 ontwikkelingen 2012 politieafdeling (totaal)
BL RR1 BP Bedrijventerrein Kuhn (totaal)
Concept-verslag 6 mei 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2013 (totaal)
Vaststellen verslag raadsvergadering 6 mei 2013
Jaarstukken 2012
Voorstel: raadsvoorstel 2013.0234
Jaarstukken 2012
Bijlagen:
RV GM2013.0234 Jaarstukken 2012 totaal
Vaststellen raadsbesluiten
raadsbesluiten 6 mei 2013
Bijlagen:
130603 RB GM2013.0059A Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
130603 RB GM2013.0184 Begroting SRE 2014

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous