Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 september 2014

Datum: 29-09-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 september 2014

Datum: 29-09-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Tussentijds advies PBO Lokale Omroep
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0385, voortgezette behandeling van 1 september 2014. Kennismakingsbijeenkomst met de leden van het Programmabeleidbepalend Orgaan van de Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**
RV GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep totaal (pdf)
Bijlagen:
RV GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep totaal
2 Raadsronde 2: Plan van Aanpak strategische visie op Dommelvallei
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0449. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht
RV GM2014.0449 plan van aanpak strategische visie op Dommelvallei (pdf)
Bijlagen:
RV GM2014.0449 plan van aanpak strategische visie op Dommelvallei
3 Raadsronde 3: Regionaal veiligheidsplan 2015-2018
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsinformatiebrief GM2014.0425. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.
RI GM2014.0425 regionaal veiligheidsplan 2015-2018 totaal
Bijlagen:
RI GM2014.0425 regionaal veiligheidsplan 2015-2018 totaal
4 Raadsronde 4: Aangepaste verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0401, voortgezette behandeling van 1 september 2014. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**
RV GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp GM 2015 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp GM 2015 (totaal)
5 Raadsronde 5: Nota Kostenverhaal en uitvoeringsparagraaf
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0393. Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2014 0393 Nota Kostenverhaal
Bijlagen:
RV GM2014 0393 Nota Kostenverhaal
RV GM2014.0393 bijlage 1 Nota Kostenverhaal 2014
Bijlagen:
RV GM2014.0393 bijlage 1 Nota Kostenverhaal 2014
RV GM2014 0393 bijlage 2 Structuurvisie gemeente Geldrop-Mierlo actualisatie
Bijlagen:
RV GM2014 0393 bijlage 2 Structuurvisie gemeente Geldrop-Mierlo actualisatie
6 Raadsronde 6: Plan Hekelstraat
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Presentatie, het plan wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.
7 Raadsronde 7: Rapport Rekenkamercommissie
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Bespreking, inwoners kunnen komen luisteren.
Ambities versus verwachtingen _V1.0_
Bijlagen:
Ambities versus verwachtingen _V1.0_
8 Pauze
21:55 - 22:15 uur

9 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
9.1 Opening en mededelingen
9.2 Vragenhalfuur aan college
9.3 Vaststellen agenda
9.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 1 september 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 1 september 2014
Bijlagen:
BL RR1 Aangepaste verordening Jeugdhulp
BL RR2 Financiele Voortgangsrapportage 2014
BL RR3 Bomenverordening
BL RR4 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep
BL RR5 informatie over de actuele ontwikkelingen mbt beschuurlijke samenwerking en veiligheid
Vragenhalfuur burger-raad totaal
9.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 1 september 2014
concept verslag raadsvergadering 1 september 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 1 september 2014 totaal
9.5 Hamerstukken
RV GM2014.0413 Benoeming accountant
Bijlagen:
RV GM2014.0413 Benoeming accountant
290914 RB GM2014.0413 Benoeming accountant
Bijlagen:
290914 RB GM2014.0413 Benoeming accountant
RV GM2014.0322 Vaststellen fractievergoedingen 2013 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0322 Vaststellen fractievergoedingen 2013 (totaal)
290914 RB GM2014.0322 Vaststellen fractievergoedingen 2013
Bijlagen:
290914 RB GM2014.0322 Vaststellen fractievergoedingen 2013
RV GM2014.0417 Aangepaste gemeenschappelijke Regeling GGD totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0417 Aangepaste gemeenschappelijke Regeling GGD totaal
290914 RB GM2014.0417 Raadsvoorstel tot instemming met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD-BZO
Bijlagen:
290914 RB GM2014.0417 Raadsvoorstel tot instemming met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD-BZO
9.6 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 29 september 2014
Bijlagen:
290914 RB GM2014.0361 Financiele voortgangsrapportage 2014
290914 RB GM2014.0374A Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2014

*   Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous