Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-09-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-09-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 29-09-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 29 september
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
bespreking RaadsInformatiebrief IHP/Brede school Luchen (RI GM2008.1081)
Bijlagen:
RI GM2008.1081 raadsinformatiebrief brede school Luchen
inspreekreactie H. Verbeek Brede School Luchen
Inspreekreactie Erica van Grinten Arr. 2
Luchen_uitw_1efase.pdf
Plankaart Luchen.pdf
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
project Woon- en Leefomgeving (GM2008.1037)
Bijlagen:
RV GM2008.1037 Project woon- en leefomgeving
RV GM2008.1037 Bijlage 1
RV GM2008.1037 Bijlage 2
RV GM2008.1037 Bijlage 3 Kleur buurtindeling
RV GM2008.1037 Bijlage 4 Planning versie 20080813
Inspreekreactie 290908 M. Albers rr. 3
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Initiatiefvoorstel:de financiële afhandeling van het intrekken van de plannen voor de verplaatsing van de tennisbanen van MTV
voortgezette behandeling
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen (raadsvoorstel GM2008.1039)
Bijlagen:
RV GM2008.1039 Actualisatie nota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen totaal
Vragen CDA Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Uitwerking evaluatie raadsplein (raadsvoorstel GM2008.1067)
Bijlagen:
RV GM2007.0953 _Interactieve Beleidsvorming_
RV GM2008.0726 Informatievoorziening aan de raad
RV GM2008.0726 Bijlagen totaal
RV GM2008.1067 maatregelen uit evaluatie Raadsplein
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
afgraven grondrug Gimli, Genoenhuis(Spiegelgevecht) (raadsvoorstel GM2008.1034)
Voortgezette behandeling
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 8 september 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Masterplan Centrum Mierlo
BL RR 3 1e Voortgangsrapportage programabegroting 2008
BL RR 4 Presentatie Veiligheidsregio
BL RR 5 Afgraven grondrug Gimli
BL RR 6 Financiële afhandeling MTV
BL RR 7 Zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 8 september 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 september 2008
Raadsvoorstel: voortgang proces Centrumplan Geldrop (raadsvoorstel GM2008.1043)
Bijlagen:
RV GM2008.1043 Voortgang proces centrumplan Geldrop in pdf
RB GM2008.0549 geamendeerd Centrumplan Geldrop
RV GM2008.1043 Voortgang proces centrumplan Geldrop bijlage 3 plankaart
RV GM2008.1043 bijlage 2
RV GM2008.1043 bijlage 8
pres raad sept_ 2008
Meerjarenprogrammabegroting 2009-2012
Bijlagen:
2008 09 28 MPB 2009-2012 raad - wvh
Benchmark totaal.pdf
MPB totaal_20081007122218_001
Raadsvoorstellen rechtstreeks in besluitvorming (hamerstukken)
Bijlagen:
RV GM2008.1057 verordening procedureregeling adv tegemoetkoming planschade 2008
RV GM2008.1057 concept verordening PROCEDUREREGELING ADVISERING TEGEMOETK
-Verordening procedureregeling advisering tegemoetkoming planschade 2008 (raadsvoorstel GM2008.1057)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous