Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-09-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-09-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 29-09-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 29 september
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
bespreking RaadsInformatiebrief IHP/Brede school Luchen (RI GM2008.1081)
Bijlagen:
RI GM2008.1081 raadsinformatiebrief brede school Luchen
inspreekreactie H. Verbeek Brede School Luchen
Inspreekreactie Erica van Grinten Arr. 2
Luchen_uitw_1efase.pdf
Plankaart Luchen.pdf
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
project Woon- en Leefomgeving (GM2008.1037)
Bijlagen:
RV GM2008.1037 Project woon- en leefomgeving
RV GM2008.1037 Bijlage 1
RV GM2008.1037 Bijlage 2
RV GM2008.1037 Bijlage 3 Kleur buurtindeling
RV GM2008.1037 Bijlage 4 Planning versie 20080813
Inspreekreactie 290908 M. Albers rr. 3
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Initiatiefvoorstel:de financiële afhandeling van het intrekken van de plannen voor de verplaatsing van de tennisbanen van MTV
voortgezette behandeling
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen (raadsvoorstel GM2008.1039)
Bijlagen:
RV GM2008.1039 Actualisatie nota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen totaal
Vragen CDA Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Uitwerking evaluatie raadsplein (raadsvoorstel GM2008.1067)
Bijlagen:
RV GM2007.0953 _Interactieve Beleidsvorming_
RV GM2008.0726 Informatievoorziening aan de raad
RV GM2008.0726 Bijlagen totaal
RV GM2008.1067 maatregelen uit evaluatie Raadsplein
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
afgraven grondrug Gimli, Genoenhuis(Spiegelgevecht) (raadsvoorstel GM2008.1034)
Voortgezette behandeling
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 8 september 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Masterplan Centrum Mierlo
BL RR 3 1e Voortgangsrapportage programabegroting 2008
BL RR 4 Presentatie Veiligheidsregio
BL RR 5 Afgraven grondrug Gimli
BL RR 6 Financiële afhandeling MTV
BL RR 7 Zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 8 september 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 september 2008
Raadsvoorstel: voortgang proces Centrumplan Geldrop (raadsvoorstel GM2008.1043)
Bijlagen:
RV GM2008.1043 Voortgang proces centrumplan Geldrop in pdf
RB GM2008.0549 geamendeerd Centrumplan Geldrop
RV GM2008.1043 Voortgang proces centrumplan Geldrop bijlage 3 plankaart
RV GM2008.1043 bijlage 2
RV GM2008.1043 bijlage 8
pres raad sept_ 2008
Meerjarenprogrammabegroting 2009-2012
Bijlagen:
2008 09 28 MPB 2009-2012 raad - wvh
Benchmark totaal.pdf
MPB totaal_20081007122218_001
Raadsvoorstellen rechtstreeks in besluitvorming (hamerstukken)
Bijlagen:
RV GM2008.1057 verordening procedureregeling adv tegemoetkoming planschade 2008
RV GM2008.1057 concept verordening PROCEDUREREGELING ADVISERING TEGEMOETK
-Verordening procedureregeling advisering tegemoetkoming planschade 2008 (raadsvoorstel GM2008.1057)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous