Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-10-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-10-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd) 29-10-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 29 oktober 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
DPO Geldrop- en Mierlo
Bijlagen:
AmendementDPO291007
RB GM2007.0966 (DPO Geldrop)
RB GM2007.0965A (DPO Mierlo)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad
Bijlagen:
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid ZO bijlage 1
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid ZO bijlage 2
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid ZO bijlage 3
RB GM2007.1160 (Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad)
Inspraak Zuidoost bereikbaarheid 30-10-07
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Landschapsontwikkeling De Peel (raadsvoorstel GM 2007.1076)
Bijlagen:
RV GM2007.1076 Landschapsontwikkeling De Peel
RV GM2007.1076 Bijlage 1
RV GM2007.1076 Bijlage 3
RB GM2007.1076 (LOP De Peel)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Presentatie: Wijziging Wet Ruimtelijke Ordening
Bijlagen:
RaadsPresentatie WRO
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Beeldkwaliteitsplan Luchen fase 1 (raadsvoorstel GM2007.1134)
Bijlagen:
RV GM2007.1134 beeldkwaliteitplan Luchen 1e fase
RV GM2007.1134 Bijlage 2
RV GM2007.1134 Bijlage 3
RV GM2007.1134 Bijlage 4
RB GM2007.1134 (Beeldkwaliteitsplan Luchen)
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Beleidsnota inkoop en aanbesteding (raadsvoorstel GM2007.1103)
Bijlagen:
RV GM2007.1103 beleidsnota inkoop en aanbesteding
RV GM2007.1103 Bijlage 1
RB GM2007.1103 (Beleidsnota Inkoop en Aanbesteding)
Inspreken 071029 - rr7 - beleidsnota inkoop en aanbesteding
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Verbetertraject Sociale Zaken
besloten bijeenkomst
raadsronde 9:
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Nota recreatie buitengebied (raadsvoorstel GM2007.1100)
Bijlagen:
RV GM2007.1100 Voorstel nota recreatie in het buitengebied
RV GM2007.1100 nota recreatie in het buitengebied totaal
RV GM2007.1100 nota van inspraak
RB GM2007.1100 (Recreatie in het buitengbied)
raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
Monitoringsplan riolering (raadsvoorstel GM2007.1039)
Bijlagen:
RV GM2007.0848-2 Monitoringsplan riolering
RV GM2007.0848-2 Monitoringsplan riolering bijlage 1
RB GM2007.0848-2 (Monitoringsplan riolering)
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening en mededelingen
Bijlagen:
verklaring DGG 291007
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijst raadsrondes 1 oktober 2007
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie De Doelen
BL RR 3 Presentatie EU-richtlijn omgevingslawaai
BL RR 4 Nota Integrale handhaving
BL RR 5 Presentatie Beeldkwaliteitsplan Luchen
BL RR 6 1e Voortgangsrapportage
BL RR 7 Herinrichting Geldropseweg 2e fase
BL RR 8 Regionale Agenda SRE
BL RR 9 DPO's
vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2007
Vaststellen raadsbesluiten
i. Nota Integrale Handhaving in Zicht (GM2007.1039)
Bijlagen:
RB GM2007.1039 (Nota Integrale Handhaving)
ii. Regionale agenda SRE (GM2007.1077)
Bijlagen:
RB GM2007.1077 (Regionale agenda SRE)
agendavreemde motie (Motie inzake informatie WMO en actualisering Verordening hoorcommissie ruimtelijke plannen)
Bijlagen:
motieinternetsite291007

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous