Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-10-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-10-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd) 29-10-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 29 oktober 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
DPO Geldrop- en Mierlo
Bijlagen:
AmendementDPO291007
RB GM2007.0966 (DPO Geldrop)
RB GM2007.0965A (DPO Mierlo)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad
Bijlagen:
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid ZO bijlage 1
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid ZO bijlage 2
RV GM2007.1160 Bereikbaarheid ZO bijlage 3
RB GM2007.1160 (Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad)
Inspraak Zuidoost bereikbaarheid 30-10-07
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Landschapsontwikkeling De Peel (raadsvoorstel GM 2007.1076)
Bijlagen:
RV GM2007.1076 Landschapsontwikkeling De Peel
RV GM2007.1076 Bijlage 1
RV GM2007.1076 Bijlage 3
RB GM2007.1076 (LOP De Peel)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Presentatie: Wijziging Wet Ruimtelijke Ordening
Bijlagen:
RaadsPresentatie WRO
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Beeldkwaliteitsplan Luchen fase 1 (raadsvoorstel GM2007.1134)
Bijlagen:
RV GM2007.1134 beeldkwaliteitplan Luchen 1e fase
RV GM2007.1134 Bijlage 2
RV GM2007.1134 Bijlage 3
RV GM2007.1134 Bijlage 4
RB GM2007.1134 (Beeldkwaliteitsplan Luchen)
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Beleidsnota inkoop en aanbesteding (raadsvoorstel GM2007.1103)
Bijlagen:
RV GM2007.1103 beleidsnota inkoop en aanbesteding
RV GM2007.1103 Bijlage 1
RB GM2007.1103 (Beleidsnota Inkoop en Aanbesteding)
Inspreken 071029 - rr7 - beleidsnota inkoop en aanbesteding
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Verbetertraject Sociale Zaken
besloten bijeenkomst
raadsronde 9:
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Nota recreatie buitengebied (raadsvoorstel GM2007.1100)
Bijlagen:
RV GM2007.1100 Voorstel nota recreatie in het buitengebied
RV GM2007.1100 nota recreatie in het buitengebied totaal
RV GM2007.1100 nota van inspraak
RB GM2007.1100 (Recreatie in het buitengbied)
raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
Monitoringsplan riolering (raadsvoorstel GM2007.1039)
Bijlagen:
RV GM2007.0848-2 Monitoringsplan riolering
RV GM2007.0848-2 Monitoringsplan riolering bijlage 1
RB GM2007.0848-2 (Monitoringsplan riolering)
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening en mededelingen
Bijlagen:
verklaring DGG 291007
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijst raadsrondes 1 oktober 2007
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie De Doelen
BL RR 3 Presentatie EU-richtlijn omgevingslawaai
BL RR 4 Nota Integrale handhaving
BL RR 5 Presentatie Beeldkwaliteitsplan Luchen
BL RR 6 1e Voortgangsrapportage
BL RR 7 Herinrichting Geldropseweg 2e fase
BL RR 8 Regionale Agenda SRE
BL RR 9 DPO's
vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2007
Vaststellen raadsbesluiten
i. Nota Integrale Handhaving in Zicht (GM2007.1039)
Bijlagen:
RB GM2007.1039 (Nota Integrale Handhaving)
ii. Regionale agenda SRE (GM2007.1077)
Bijlagen:
RB GM2007.1077 (Regionale agenda SRE)
agendavreemde motie (Motie inzake informatie WMO en actualisering Verordening hoorcommissie ruimtelijke plannen)
Bijlagen:
motieinternetsite291007

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous