Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-06-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-06-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda Raadsplein
Bijlagen:
agenda_29_juni_2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
huishoudelijk afval
Bijlagen:
RV_GM_2009.0372_aanbesteding_inzameling_huishoudelijk_afval
i.Aanbesteden inzameling huishoudelijk afval
Bijlagen:
RV_GM_2009.0372_aanbesteding_inzameling_huishoudelijk_afval
ii.Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014
het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV_GM_2009.0373_Afvalstoffenbeleidsplan_2009-2014
iii.Nieuwe afvalinzamelorganisatie voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard
Bijlagen:
RV GM2009.0371 Nieuwe afvalinzamelorganisatie voor Eindhoven Geldrop Mierlo en Valkenswaarsd
RV_GM_2009.0371_Nieuwe_afvalinzamelorganisatie_bijlage_1_en_2
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Algemene Plaatselijke Verordening APV; het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Actieplan Arbeidsmobiliteit in de Brainportregio
Bijlagen:
20090615 Agendapunt 3 Tf bijlage brief aan leden regioraad…
20090615 hoofdlijnenovereenkomst versie 11 juni
Voorlegger Hoofdlijnenovereenkomst Taskforce 15 juni 2009
RV_GM_2009.0346_bijlage_1_Brief_SRE_20-04-2009
RV_GM_2009.0346_bijlage_2_actieplan_arbeidsmobiliteit
RV_GM_2009.0346_bijlage_3_Memo_ter_verduidelijking_van_het_SRE
RV_GM_2006.0346_bijlage_4_financieringsvoorstel_SRE
RV_GM_2009.0346_bijlage_5_Poho_V_2009_04_08_verslag
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
beeld bij schutsboom in plan Overburght van St. Catharina en Barbara gilde
Bijlagen:
RV_GM_2009.0151_Beeld_in_plan_Overburght
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
structuurvisie Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
TN.drs mei 09 280509 klein
RV_GM_2009.0388_structuurvisie_Geldrop-Mierlo
RV_GM2009.0388_bijlage_1_concept-structuurvisie
RV_GM_2009.0388_bijl.2_samenvatting_structuurvisie
RV_GM_2009.0388_bijl.3_nota_van_inspraak_totaal
RV_GM2009.0344_bijlage_4_brief_provincie_Noord-Brabant
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Contract samenwerking werkplein Helmond
Voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Op eigen kracht, Centrum voor Jeugd en Gezin
Bijlagen:
RV_GM_2009.0364_Nota_Op_Eigen_Kracht_CJG_Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0364 bijlage 1 nota Op Eigen Kracht CJG Geldrop-Mierlo
RV_GM_2009.0364_Bijlage_2_verslag_veldraadpleging
Pauze
Plenaire raadsronde: Kadernota
Bijlagen:
MvT GM 2009.0338 Concrete uitwerking Economische crisisnota
RV_GM_2009.0336_Kadernota_2010
RV_GM_2009.0336_kadernota_totaal
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 8 juni
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Economische crisisnota
BL RR 3 080609 conceptcontract samenwerking SoZa
BL RR 4 080609 Klimaatbeleid 2009-2013
BL RR 5 Reintegratieverslag en plan 2009
BL RR 6 SRE Programmabegroting 2010
BL RR Plenair Jaarstukken 2008 totaal
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 8 juni 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2009 totaal
i.Ontwerp-begroting 2010 van CURE
Bijlagen:
RV_GM_2009.0392_ontwerp-begroting_2010_van_CURE
RV_GM_2009.0392_bijl._2_ontwerp_antwoordbrief_CURE
ii.Benoeming accountant
Bijlagen:
RV GM 2009.0467 Benoeming accountant

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous