Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-06-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 29-06-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda Raadsplein
Bijlagen:
agenda_29_juni_2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
huishoudelijk afval
Bijlagen:
RV_GM_2009.0372_aanbesteding_inzameling_huishoudelijk_afval
i.Aanbesteden inzameling huishoudelijk afval
Bijlagen:
RV_GM_2009.0372_aanbesteding_inzameling_huishoudelijk_afval
ii.Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014
het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV_GM_2009.0373_Afvalstoffenbeleidsplan_2009-2014
iii.Nieuwe afvalinzamelorganisatie voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard
Bijlagen:
RV GM2009.0371 Nieuwe afvalinzamelorganisatie voor Eindhoven Geldrop Mierlo en Valkenswaarsd
RV_GM_2009.0371_Nieuwe_afvalinzamelorganisatie_bijlage_1_en_2
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Algemene Plaatselijke Verordening APV; het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Actieplan Arbeidsmobiliteit in de Brainportregio
Bijlagen:
20090615 Agendapunt 3 Tf bijlage brief aan leden regioraad…
20090615 hoofdlijnenovereenkomst versie 11 juni
Voorlegger Hoofdlijnenovereenkomst Taskforce 15 juni 2009
RV_GM_2009.0346_bijlage_1_Brief_SRE_20-04-2009
RV_GM_2009.0346_bijlage_2_actieplan_arbeidsmobiliteit
RV_GM_2009.0346_bijlage_3_Memo_ter_verduidelijking_van_het_SRE
RV_GM_2006.0346_bijlage_4_financieringsvoorstel_SRE
RV_GM_2009.0346_bijlage_5_Poho_V_2009_04_08_verslag
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
beeld bij schutsboom in plan Overburght van St. Catharina en Barbara gilde
Bijlagen:
RV_GM_2009.0151_Beeld_in_plan_Overburght
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
structuurvisie Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
TN.drs mei 09 280509 klein
RV_GM_2009.0388_structuurvisie_Geldrop-Mierlo
RV_GM2009.0388_bijlage_1_concept-structuurvisie
RV_GM_2009.0388_bijl.2_samenvatting_structuurvisie
RV_GM_2009.0388_bijl.3_nota_van_inspraak_totaal
RV_GM2009.0344_bijlage_4_brief_provincie_Noord-Brabant
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Contract samenwerking werkplein Helmond
Voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Op eigen kracht, Centrum voor Jeugd en Gezin
Bijlagen:
RV_GM_2009.0364_Nota_Op_Eigen_Kracht_CJG_Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0364 bijlage 1 nota Op Eigen Kracht CJG Geldrop-Mierlo
RV_GM_2009.0364_Bijlage_2_verslag_veldraadpleging
Pauze
Plenaire raadsronde: Kadernota
Bijlagen:
MvT GM 2009.0338 Concrete uitwerking Economische crisisnota
RV_GM_2009.0336_Kadernota_2010
RV_GM_2009.0336_kadernota_totaal
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 8 juni
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Economische crisisnota
BL RR 3 080609 conceptcontract samenwerking SoZa
BL RR 4 080609 Klimaatbeleid 2009-2013
BL RR 5 Reintegratieverslag en plan 2009
BL RR 6 SRE Programmabegroting 2010
BL RR Plenair Jaarstukken 2008 totaal
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 8 juni 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2009 totaal
i.Ontwerp-begroting 2010 van CURE
Bijlagen:
RV_GM_2009.0392_ontwerp-begroting_2010_van_CURE
RV_GM_2009.0392_bijl._2_ontwerp_antwoordbrief_CURE
ii.Benoeming accountant
Bijlagen:
RV GM 2009.0467 Benoeming accountant

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous