Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 29-01-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 29-01-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 29-01-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 29 januari 2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:30 - 20:10 uur
Vergaderruimte 2.27
Bomenbeheerplan (GM2006.1356).
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Bomenbeheerplan
Bomenbeheerplan bijlagen B
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Informatie/Bespreekpunt: Prioriteitensessie handhaving en veiligheid (RI GM2006.1430)
Bijlagen:
RI GM2006.1430 Prioriteitensessie Handhaving en Veiligheid (2)
RI GM2006.1430 bijlage 1
RI GM2006.1430 bijlage 2
RI GM2006.1430 bijlage 3
RI GM2006.1430 Prioriteitensessie Handhaving en Veiligheid sheets handout
Raadsronde 3:
20:15 - 20:40 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel Integrale schuldhulpverlening (GM2007.0453)
Bijlagen:
0453 RV GM2007. Integrale schuldhulpverlening (2)
0453 RV GM2007 bijlage 1 Integrale schuldhulpverlening
RV GM2007.0453 (bijlage 2 Integrale schuldhulpverlening)
Raadsronde 4:
20:30 - 21:30 uur
Rabozaal
Informatie/bespreekpunt: Project woon- en leefomgeving (RI GM2006.1366)
Bijlagen:
RI GM2006.1366 Project Woon- en Leefomgeving
RI GM2006.1366 Bijlage Project Woon- en Leefomgeving
Raadsronde 5:
20:45 - 21:30 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Loeswijk (GM2007.0470)
Bijlagen:
0470 RV GM2007 bestemmingsplan Loeswijk
0470 RV GM2007 bijlage 3 (bestemmingsplan Loeswijk)
RV GM2007.0470 bijlage 1 (bestemmingsplan Loeswijk)
Pauze
debat
besluitvorming
opening en mededelingen
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
besluitenlijsten raadsrondes 15-01-2007
Bijlagen:
BL RR 1 (Auditcommissie)
BL RR 2 (VROM-inspectie)
BL RR 3 Monumenten
BL RR 4 (Direct Werk)
BL RR 5 APV
BL RR 6 (Medebewind)
BL RR 7 Overschrijding post leerlingenvervoer
BL RR 8 (Bezuinigingen raad)
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 15 januari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 15 januari 2006
Vaststellen raadsbesluiten
ii. 2e serie wijzigingen Monumentenverordening (GM2006.1139)
Bijlagen:
RB GM2006.1139 (Monumentenverordening)
iv. Direct Werk (GM2006.1315)
Bijlagen:
RB GM2006.1315A (Direct Werk)
RV GM2006.1315A (Direct Werk 2007)
RB GM2006.1315 (Direct Werk)
v. Algemeen Plaatselijke Verordening (GM2006.1361)
Bijlagen:
RB GM2006.1361 (APV)
vi. Wijzigingen verordeningen medebewind (GM2006.1362)
Bijlagen:
RB GM2006.1362 (Medebewind)
i. Onderzoek VROM-inspectie (GM2006.1346)
Bijlagen:
RB GM2006.1346 (VROM-inspectie)
iii.Beleidsregels onderhoud monumenten & Subsidieverordening Beschermd dorpsgezicht Broek (GM2006.1357)
Bijlagen:
RB GM2006.1357 (Beleidsregels monumenten)
Vragenhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous