Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 29 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 29-01-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 29 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 29-01-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 29-01-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 29 januari 2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:30 - 20:10 uur
Vergaderruimte 2.27
Bomenbeheerplan (GM2006.1356).
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Bomenbeheerplan
Bomenbeheerplan bijlagen B
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Informatie/Bespreekpunt: Prioriteitensessie handhaving en veiligheid (RI GM2006.1430)
Bijlagen:
RI GM2006.1430 Prioriteitensessie Handhaving en Veiligheid (2)
RI GM2006.1430 bijlage 1
RI GM2006.1430 bijlage 2
RI GM2006.1430 bijlage 3
RI GM2006.1430 Prioriteitensessie Handhaving en Veiligheid sheets handout
Raadsronde 3:
20:15 - 20:40 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel Integrale schuldhulpverlening (GM2007.0453)
Bijlagen:
0453 RV GM2007. Integrale schuldhulpverlening (2)
0453 RV GM2007 bijlage 1 Integrale schuldhulpverlening
RV GM2007.0453 (bijlage 2 Integrale schuldhulpverlening)
Raadsronde 4:
20:30 - 21:30 uur
Rabozaal
Informatie/bespreekpunt: Project woon- en leefomgeving (RI GM2006.1366)
Bijlagen:
RI GM2006.1366 Project Woon- en Leefomgeving
RI GM2006.1366 Bijlage Project Woon- en Leefomgeving
Raadsronde 5:
20:45 - 21:30 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Loeswijk (GM2007.0470)
Bijlagen:
0470 RV GM2007 bestemmingsplan Loeswijk
0470 RV GM2007 bijlage 3 (bestemmingsplan Loeswijk)
RV GM2007.0470 bijlage 1 (bestemmingsplan Loeswijk)
Pauze
debat
besluitvorming
opening en mededelingen
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
besluitenlijsten raadsrondes 15-01-2007
Bijlagen:
BL RR 1 (Auditcommissie)
BL RR 2 (VROM-inspectie)
BL RR 3 Monumenten
BL RR 4 (Direct Werk)
BL RR 5 APV
BL RR 6 (Medebewind)
BL RR 7 Overschrijding post leerlingenvervoer
BL RR 8 (Bezuinigingen raad)
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 15 januari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 15 januari 2006
Vaststellen raadsbesluiten
ii. 2e serie wijzigingen Monumentenverordening (GM2006.1139)
Bijlagen:
RB GM2006.1139 (Monumentenverordening)
iv. Direct Werk (GM2006.1315)
Bijlagen:
RB GM2006.1315A (Direct Werk)
RV GM2006.1315A (Direct Werk 2007)
RB GM2006.1315 (Direct Werk)
v. Algemeen Plaatselijke Verordening (GM2006.1361)
Bijlagen:
RB GM2006.1361 (APV)
vi. Wijzigingen verordeningen medebewind (GM2006.1362)
Bijlagen:
RB GM2006.1362 (Medebewind)
i. Onderzoek VROM-inspectie (GM2006.1346)
Bijlagen:
RB GM2006.1346 (VROM-inspectie)
iii.Beleidsregels onderhoud monumenten & Subsidieverordening Beschermd dorpsgezicht Broek (GM2006.1357)
Bijlagen:
RB GM2006.1357 (Beleidsregels monumenten)
Vragenhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous