Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 28 september 2015

Datum: 28-09-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 28 september 2015

Datum: 28-09-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Rapport Rekenkamercommissie Verbonden Partijen
19:00 - 19:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Adviesgesprek. Inwoners kunnen komen luisteren

Verbonden Partijen inzicht en sturen met financiën (Eindrapport incl.).
Bijlagen:
Verbonden Partijen inzicht en sturen met financiën (Eindrapport incl.)
RC VP 31082015
Bijlagen:
RC VP 31082015
2 Raadsronde 2: Realisering herinrichting Milieustraat
19:00 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0394 voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht **

RV GM2015.0394 Realisering herinrichting Milieustraat
RV GM2015.0394 Realisering herinrichting Milieustraat bijlage tekening
MvT GM2015.0394 Realisering herinrichting Milieustraat
Bijlagen:
MvT GM2015.0394 Realisering herinrichting Milieustraat
3 Raadsronde 3: Verzelfstandiging SCC Hofdael
20:00 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0455, voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

RV GM2015.0455 Bedrijfsplan Stichting Beheer SCC Hofdael i.o totaal.
Bijlagen:
RV GM2015.0455 Bedrijfsplan Stichting Beheer SCC Hofdael i.o totaal.
4 Raadsronde 4: Nota duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2018
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0384. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht

RV GM2015.0384 Nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2018(totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0384 Nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2018(totaal)
5 Raadsronde 5: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel:

Raadsvoorstel 2015.0399 voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht **

RV GM2015.0399 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 totaal.
Bijlagen:
RV GM2015.0399 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 totaal
MvT GM2015.0399 IHP 2015-2020
Bijlagen:
MvT GM2015.0399 IHP 2015-2020
6 Raadsronde 6: Starterslening 2015
21:00 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel 2015.0422. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

RV GM2015.0422 Starterslening 2015
Bijlagen:
RV GM2015.0422 Starterslening 2015
7 Raadsronde 7: Nota "Grond, geld en gemeenten"van de Raad voor financiele verhoudingen. (Agendaverzoek VVD)
21:30 - 21:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Adviesgesprek. Inwoners kunnen komen luisteren

Grond_geld_en_gemeenten
Bijlagen:
Grond_geld_en_gemeenten
8 Pauze
21:55 - 22:15 uur

9 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
9.1 Opening en mededelingen
9.2 Vragenhalfuur college
9.3 Vaststellen agenda
9.4 Vaststellen verslagen van de raadsrondes van 31 augustus 2015
Concept verslagen raadsrondes 31 augustus
Bijlagen:
BL RR1 inspraak en participatieverordening en verordening burgerinitiatief 2015 totaal
BL RR2 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 totaal
BL RR3 visie op supermarktstructuur en regionale en subregionale detailhandelsvisie
BL RR4 Begroting 2016 Plus Team totaal
BL RR5 Jaarverslag Werkplein totaal
BL RR6 Realisering herinrichting milieustraat totaal
BL Vragenhalfuurtotaal
9.5 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 31 augustus 2015
Verslag raadsvergadering 31 augustus 2015 totaal
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 31 augustus 2015 totaal
9.6 Installatie E. Ketelaars als raadslid
9.6.1 Instelling commissie onderzoek geloofsbrieven
9.6.2 Onderzoek geloofsbrieven
9.6.3 Installatie
Toelating lid gemeenteraad
9.7 Hamerstukken
GM2015.0436 BP Herziening De Doelen De Wiele
9.8 Vaststellen raadsbesluiten
1. Visie op supermarktstructuur
2. Regionale en subregionale detailhandelsvisie
3. Inspraak- en participatieverordening en Verordening burgerinitiatief 2015
4. Begroting 2016 PlusTeam
5. Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous