Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 28 september 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 28-09-2009 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 28 september 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 28-09-2009
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
concept agenda 28 septembervs1
Raadsronde 1:
19:30 - 19:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Speerpunten 2010 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM 2009.0672 Speerpunten 2010 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
Raadsronde 3:
19:00 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Bespreking: Beleid Duurzaam Veilig
Bijlagen:
Overzicht vastgesteld beleid Duurzaam Veilig
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking: Rapport Rekenkamercommissie: It takes two to tango, over de gemeentelijke huisvesting
Bijlagen:
Rapport It takes two to tango definitief
Raadsronde 5:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Actualisatie en deregulering van het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo
het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM2009.0628 actualisatie en deregulering van het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0628 bijlage 1 wijziging welstandsnota 2 herziening herijking sneltoetscriteria 2009
RV GM2009.0628 bijlage 1a wijziging welstandsnota 2 herziening herijking sneltoetscriteria 2009
RV GM2009.0628 bijlage 2 wijziging welstandsnota welstandsvrij gebied
RV GM2009.0628 bijlage 3 wijziging welstandsnota welstandsvrije objecten
RV GM2009.0628 bijlage 4 uitsnede huis aan huisblad de Trompetter van 16 juni 2009 inzake inspraakprocedure
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bespreking: Raadsinformatiebrief evaluatie 2e fase Geldropseweg
Bijlagen:
RI GM2009.0273 evaluatie Geldropseweg 2e fase.
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Majeur project SRE: Ruimtelijk programma Brainport
Bijlagen:
RV GM2009.0563 Majeur project SRE Ruimtelijk Programma Brainport
RV GM2009.0563 bijlage brief aan het SRE
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Verordening Cliëntenparticipatie
Bijlagen:
RV GM 2009.0671 Verordening Cliëntenparticipatie 2009
RV GM 2009.0671 bijlage 1 Verordening Cliëntenparticipatie 2009
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.26
Verzoek van de Stichting Kinderboerderij Geldrop om extra subsidie voor het aantrekken van professionele krachten
Bijlagen:
RV GM2006.1040 (kinderboerderij)
RV GM2009.0562 Verzoek stichting Kinderboerderij om extra subsidie
RV GM2009.0562 bijlage 3 meerjarenvisie stichting Kinderboerderij
RV GM2009.0562 Verzoek stichting kinderboerderij extra subsidie bijlage 4 quickscan
Raadsronde 10
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Evaluatie Rekenkamercommissie
Bijlagen:
RV GM2009.0679 Evaluatie RC
Raadsronde 11
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Regionaal Woningbouwprogramma
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RI GM 2009.0707 Informatie betreffende het Regionaal Woningbouwprogamma
Pauze
plenaire raadsronde;presentatie meerjarenprogrammabegroting 2010-2013
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 7 september 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Open Space Blaaskapellen totaal
BL RR 3 1e Voortgangsrapportage 2009
BL RR 4 Beleidsvisie externe veiligheid
BL RR 5 Open Space Speel-O-Theken
BL RR 6 Regionaal woningbouwprogramma
BL RR 7 Open Space Stg. Brigida Concerten
BL RR 8 Presentatie nieuwe brandweerkazerne Luchen
BL RR 9 Leerlingenvervoer
BL RR10 Sang en Goorkens totaal
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 7 september 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2009
Hamerstukken
Tijdelijke Verordening WIJ
Bijlagen:
RV GM2009.0653 Tijdelijke verordening WIJ
RV GM2009.0653 bijlage Tijdelijke verordening WIJ
RV GM2009.0653 Tijdelijke verordening WIJ advies clientenplatform

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous