Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 28 september 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 28-09-2009 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 28 september 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 28-09-2009
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
concept agenda 28 septembervs1
Raadsronde 1:
19:30 - 19:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Speerpunten 2010 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM 2009.0672 Speerpunten 2010 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
Raadsronde 3:
19:00 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Bespreking: Beleid Duurzaam Veilig
Bijlagen:
Overzicht vastgesteld beleid Duurzaam Veilig
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking: Rapport Rekenkamercommissie: It takes two to tango, over de gemeentelijke huisvesting
Bijlagen:
Rapport It takes two to tango definitief
Raadsronde 5:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Actualisatie en deregulering van het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo
het voorstel wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM2009.0628 actualisatie en deregulering van het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0628 bijlage 1 wijziging welstandsnota 2 herziening herijking sneltoetscriteria 2009
RV GM2009.0628 bijlage 1a wijziging welstandsnota 2 herziening herijking sneltoetscriteria 2009
RV GM2009.0628 bijlage 2 wijziging welstandsnota welstandsvrij gebied
RV GM2009.0628 bijlage 3 wijziging welstandsnota welstandsvrije objecten
RV GM2009.0628 bijlage 4 uitsnede huis aan huisblad de Trompetter van 16 juni 2009 inzake inspraakprocedure
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bespreking: Raadsinformatiebrief evaluatie 2e fase Geldropseweg
Bijlagen:
RI GM2009.0273 evaluatie Geldropseweg 2e fase.
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Majeur project SRE: Ruimtelijk programma Brainport
Bijlagen:
RV GM2009.0563 Majeur project SRE Ruimtelijk Programma Brainport
RV GM2009.0563 bijlage brief aan het SRE
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Verordening Cliëntenparticipatie
Bijlagen:
RV GM 2009.0671 Verordening Cliëntenparticipatie 2009
RV GM 2009.0671 bijlage 1 Verordening Cliëntenparticipatie 2009
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.26
Verzoek van de Stichting Kinderboerderij Geldrop om extra subsidie voor het aantrekken van professionele krachten
Bijlagen:
RV GM2006.1040 (kinderboerderij)
RV GM2009.0562 Verzoek stichting Kinderboerderij om extra subsidie
RV GM2009.0562 bijlage 3 meerjarenvisie stichting Kinderboerderij
RV GM2009.0562 Verzoek stichting kinderboerderij extra subsidie bijlage 4 quickscan
Raadsronde 10
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Evaluatie Rekenkamercommissie
Bijlagen:
RV GM2009.0679 Evaluatie RC
Raadsronde 11
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Regionaal Woningbouwprogramma
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RI GM 2009.0707 Informatie betreffende het Regionaal Woningbouwprogamma
Pauze
plenaire raadsronde;presentatie meerjarenprogrammabegroting 2010-2013
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 7 september 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Open Space Blaaskapellen totaal
BL RR 3 1e Voortgangsrapportage 2009
BL RR 4 Beleidsvisie externe veiligheid
BL RR 5 Open Space Speel-O-Theken
BL RR 6 Regionaal woningbouwprogramma
BL RR 7 Open Space Stg. Brigida Concerten
BL RR 8 Presentatie nieuwe brandweerkazerne Luchen
BL RR 9 Leerlingenvervoer
BL RR10 Sang en Goorkens totaal
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 7 september 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2009
Hamerstukken
Tijdelijke Verordening WIJ
Bijlagen:
RV GM2009.0653 Tijdelijke verordening WIJ
RV GM2009.0653 bijlage Tijdelijke verordening WIJ
RV GM2009.0653 Tijdelijke verordening WIJ advies clientenplatform

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous