Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 28 februari 2011

Datum: 28-02-2011 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 28 februari 2011

Datum: 28-02-2011
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad 19.00-19.25 uur in Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: integrale aanpak overlast jeugd(groepen)
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Presentatie, raadsinformatiebrief GM2011.0024.
RI GM2011.0024 integrale aanpak overlast jeugd groepen totaal
Bijlagen:
RI GM2011.0024 integrale aanpak overlast jeugd groepen totaal
2 Raadsronde 2: Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Presentatie, raadsvoorstel GM2010.0963.
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
Bijlagen:
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal
Bijlagen:
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal
RV GM2010.0963 bijlage 1b
Bijlagen:
RV GM2010.0963 bijlage 1b
3 Raadsronde 3: Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0067. Voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegelicht.
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
Bijlagen:
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
4 Raadsronde 4: Meerjaren uitvoeringsprogramma plattelandsontwikkeling
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Raadsinformatiebrief GM2011.0941. Programma wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht.
RI GM 2010.0941 meerjarenuitvoeringsprogramma plattelandsontwikkeling voorheen reconstructie totaal
Bijlagen:
RI GM 2010.0941 meerjarenuitvoeringsprogramma plattelandsontwikkeling voorheen reconstructie totaal
5 Raadsronde 5: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0041. Voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegelicht.
RV GM2011.0041 IHP Onderwijshuisvesting 2010-2014
Bijlagen:
RV GM2011.0041 IHP Onderwijshuisvesting 2010-2014
RV GM2011.0041 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2010-2014
Bijlagen:
RV GM2011.0041 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2010-2014
6 Pauze
21:55 - 22:15 uur

7 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 7 februari 2011
Besluitenlijsten raadsrondes 7 februari 2011
Bijlagen:
BL RR1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR2 VB Diverse gebieden
BL RR3 Onderzoek doordecentralisatie middelen
BL RR4 Gladheidbestrijding
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 7 februari 2011
Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2011
7.6 Hamerstukken
RV GM2011.0022 Accountantscontrole 2010 totaal
Bijlagen:
RV GM2011.0022 Accountantscontrole 2010 totaal
110228 RB GM2011.0022 Accountantscontrole 2010
Bijlagen:
110228 RB GM2011.0022 Accountantscontrole 2010
7.7 Vaststellen raadsbesluiten
110228 RB GM2011.0010 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2011
Bijlagen:
110228 RB GM2011.0010 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2011
110228 RB GM2011.0005 Voorstel over toe te passen wijze van gladheidbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
110228 RB GM2011.0005 Voorstel over toe te passen wijze van gladheidbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous