Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 27 maart 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 27-03-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 27 maart 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 27-03-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 27 maart
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Vaststellen integrale visie Centrumplan Geldrop (raadsvorostel GM2008.0549
Voorstel: Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Aanvullende informatie op rapport
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voortgang traject warmtenet Luchen (RI GM2008.0589)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
2e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2008.0584)
Bijlagen:
RV GM2008.0584 2e voortg rapp
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2007
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie omgevingslawaai (RI GM2008.0546)
Bijlagen:
RI GM2008.0546 Richtlijn Omgevingslawaai
Raadsronde 7:
21:30 - 22:25 uur
Rabozaal
Evaluatie raadsplein, bespreking
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 03 maart
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Integrale Visie Centrumplan Geldrop
BL RR 3 Communicatieplan Handhaving
BL RR 4 Startersleningen
BL RR 5 Actualisatie woningbouwprogramma
BL RR 6 Onderzoek coffeeshop
BL RR 7 Van Stipdonk
BL RR 8 Bestemmingsplan Woongebieden Zuid-oost
BL RR 9 Soc-econ. beleidsplan SRE
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 3 maart 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 3 maart 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous