Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 27 maart 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 27-03-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 27 maart 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 27-03-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 27 maart
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Vaststellen integrale visie Centrumplan Geldrop (raadsvorostel GM2008.0549
Voorstel: Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Aanvullende informatie op rapport
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voortgang traject warmtenet Luchen (RI GM2008.0589)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
2e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2008.0584)
Bijlagen:
RV GM2008.0584 2e voortg rapp
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2007
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie omgevingslawaai (RI GM2008.0546)
Bijlagen:
RI GM2008.0546 Richtlijn Omgevingslawaai
Raadsronde 7:
21:30 - 22:25 uur
Rabozaal
Evaluatie raadsplein, bespreking
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 03 maart
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Integrale Visie Centrumplan Geldrop
BL RR 3 Communicatieplan Handhaving
BL RR 4 Startersleningen
BL RR 5 Actualisatie woningbouwprogramma
BL RR 6 Onderzoek coffeeshop
BL RR 7 Van Stipdonk
BL RR 8 Bestemmingsplan Woongebieden Zuid-oost
BL RR 9 Soc-econ. beleidsplan SRE
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 3 maart 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 3 maart 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous