Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

raadsplein 27-09-2010

Datum: 27-09-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsplein 27-09-2010

Datum: 27-09-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.D. Donders-de Leest

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Opening
Rabozaal
Mededelingen:
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel Procedure behandeling Meerjaren Programma Begroting
Voorstel is eerder behandeld in het Raadsplein van 13-09-2010
Ontwikkelingen Middengebied
Bijlagen:
RV GM 2010.0675 Begrenzingsvoorstel Rijksbufferzone Rijk van Dommel en Aa
GM 2010.0675 bijlage voorstel en onderbouwing resterende discussiepunten
GM 2010.0675 bijlage relatie tussen de intergemeentelijke structuurvisie, meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport MIRT en RBZ
Aanbieden en presentatie van de Meerjaren Programma Begroting 2011-2014
Bijlagen:
Presentatie MPB 2011-2014
Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous