Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 26 november 2012

Datum: 26-11-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 26 november 2012

Datum: 26-11-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Sonderende notitie quickscans parkeren
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM 2012.0574
RV GM2012.0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012 (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012 (TOTAAL)
2 Raadsronde 2: Nota "Voor elkaar"
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM 2012.0460
RV GM2012.0460 Raadsvoorstel Voor Elkaar (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0460 Raadsvoorstel Voor Elkaar (TOTAAL)
3 Raadsronde 3: Afstemming en uitvoering reconstructiewerkzaamheden Mierlo
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: informatie
4 Raadsronde 4: Algemeen Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 2013
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM 2012.0522
RV GM2012.0522 APV 2013 (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0522 APV 2013 (TOTAAL)
5 Raadsronde 5: Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM 2012.0562
RV GM2012.0562 Toestemming Gemeenschappelijke Regeling RUD (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0562 Toestemming Gemeenschappelijke Regeling RUD (TOTAAL)
6 Raadsronde 6: Verordening maatschappelijke Participatie 2013
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM 2012.0573
RV GM2012.0573 Verordening Maatschappelijke participatie 2013 (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0573 Verordening Maatschappelijke participatie 2013 (TOTAAL)
7 Raadsronde 7: Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Cure en opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM 2012.0572
RV GM2012.0572 Beeindiging en nieuwe GR Cure (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0572 Beeindiging en nieuwe GR Cure (TOTAAL)
8 Pauze
21:55 - 22:15 uur

9 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
9.1 Opening
9.2 Mededelingen:
9.3 Vragenhalfuur college
9.4 Vaststellen agenda
9.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 29 oktober/1 november 2013
PLd verslag raadsvergadering 29 oktober en 1 november 2012
Bijlagen:
PLd verslag raadsvergadering 29 oktober en 1 november 2012
9.6 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 5 november 2012
Concept besluitenlijsten raadsrondes 5 november 2012
Bijlagen:
BL RR1 Motie PvdA GL BP Geldrop Noord
BL RR2 Nota Voor Elkaar totaal
BL RR3 Handhavingsbeleidsplan 2012 totaal
BL RR4 ondernemersfonds Mierlo centrum en linten totaal
Vragenhalfuur burger-raad 051112
9.7 Vaststellen verslag raadsvergadering 5 november 2012
Concept verslag raadsvergadering 5 november 2012
Bijlagen:
PLf verslag raadsvergadering 5 november 2012
9.8 Hamerstukken
PLg1 RV GM2012.0486 Actualisatie Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (TOTAAL)
Bijlagen:
PLg1 RV GM2012.0486 Actualisatie Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (TOTAAL)
PLg2 RV GM2012.0467 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (TOTAAL)
Bijlagen:
PLg2 RV GM2012.0467 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (TOTAAL)
PLg3 RV GM2012.0552 Aanpassing Verordening Lenteakkoord def sept 2012 (TOTAAL)
Bijlagen:
PLg3 RV GM2012.0552 Aanpassing Verordening Lenteakkoord def sept 2012 (TOTAAL)
9.9 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 26 november 2012
Bijlagen:
121126 RB GM2012.0467 Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
121126 RB GM2012.0486 Actualisatie Beleidsnota Reserves en Voorzieningen
121126 RB GM2012.0509 Handhavingsplan 2012 Samen handhaven werkt!
121126 RB GM2012.0525 Ondernemersfonds Mierlo centrum en linten
121126 RB GM2012.0525 Verordening Reclamebelasting Mierlo centrum 2013
121126 RB GM2012.0552 Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Geldrop-Mierlo 2012
121126 RB GM2012.0552 Maatregelenverordening Wwb Geldrop-Mierlo 2012
121126 RB GM2012.0552 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Geldrop-Mierlo 2012
121126 RB GM2012.0552 Verordening toeslagen en verlagingen Wwb Geldrop-Mierlo 2012
121126 RB GM2012.0555 Alles naar mens De haalbaarheid

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous