Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 26 maart 2012

Datum: 26-03-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 26 maart 2012

Datum: 26-03-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Uitgangspunten toeristenbelasting is doelbelasting
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0053
RV GM2012.0053 discussienota toeristenbelasting
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0053 discussienota toeristenbelasting
RV GM2012.0099 Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein De Smaale
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0099 Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein De Smaale
2 Raadsronde 2: Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein De Smaale
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0099 Voorstel wordt aan de hand van een presentatie toegelicht.
3 Raadsronde 3: Concept Regionale Woonvisie
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0064 Voortgezette behandeling
RV GM2012.0064 Concept Regionale Woonvisie (totaal)
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0064 Concept Regionale Woonvisie (totaal)
4 Pauze
20:55 - 21:15 uur

5 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 5 maart 2012
Concept besluitenlijsten raadsrondes 5 maart 2012
Bijlagen:
PL d BL RR1 Evaluatie hondenbeleid - totaal
PL d BL RR2 Concept regionale woonvisie
PL d BL RR3 Beslissing op de klacht van de heer H J C Verbeek totaal
PL d Vragenhalfuur burger-raad - totaal
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 5 maart 2012
Concept verslag raadsvergadering 5 maart 2012
Bijlagen:
PL e Besluitenlijst raadsvergadering 5 maart 2012 totaal
5.6 Beleidsrapportage 2011
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0114
RV GM2012.0114 Beleidsrapportage 2011
Bijlagen:
PL f RV GM2012.0114 Beleidsrapportage 2011
Informatie
Voorstel: De burgemeester praat de raad bij over regionale samenwerking, SRE e.d.
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 26 maart 2012
Bijlagen:
120326 RB GM2012.0037 Beslissing op klacht van de heer H.J.C. Verbeek
120326 RB GM2012.0051 evaluatie hondenbeleid
120326 RB GM2012.0064A concept regionale woonvisie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous