Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 26 maart 2012

Datum: 26-03-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 26 maart 2012

Datum: 26-03-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Uitgangspunten toeristenbelasting is doelbelasting
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0053
RV GM2012.0053 discussienota toeristenbelasting
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0053 discussienota toeristenbelasting
RV GM2012.0099 Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein De Smaale
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0099 Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein De Smaale
2 Raadsronde 2: Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein De Smaale
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0099 Voorstel wordt aan de hand van een presentatie toegelicht.
3 Raadsronde 3: Concept Regionale Woonvisie
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0064 Voortgezette behandeling
RV GM2012.0064 Concept Regionale Woonvisie (totaal)
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0064 Concept Regionale Woonvisie (totaal)
4 Pauze
20:55 - 21:15 uur

5 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 5 maart 2012
Concept besluitenlijsten raadsrondes 5 maart 2012
Bijlagen:
PL d BL RR1 Evaluatie hondenbeleid - totaal
PL d BL RR2 Concept regionale woonvisie
PL d BL RR3 Beslissing op de klacht van de heer H J C Verbeek totaal
PL d Vragenhalfuur burger-raad - totaal
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 5 maart 2012
Concept verslag raadsvergadering 5 maart 2012
Bijlagen:
PL e Besluitenlijst raadsvergadering 5 maart 2012 totaal
5.6 Beleidsrapportage 2011
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0114
RV GM2012.0114 Beleidsrapportage 2011
Bijlagen:
PL f RV GM2012.0114 Beleidsrapportage 2011
Informatie
Voorstel: De burgemeester praat de raad bij over regionale samenwerking, SRE e.d.
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 26 maart 2012
Bijlagen:
120326 RB GM2012.0037 Beslissing op klacht van de heer H.J.C. Verbeek
120326 RB GM2012.0051 evaluatie hondenbeleid
120326 RB GM2012.0064A concept regionale woonvisie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous