Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 26 februari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 26-02-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 26 februari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 26-02-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 26-02-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 26 februari 2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Auditcommissie
Bijeenkomst Auditcommissie. Bespreking normenkader, bestuursrapportage, dienstverleningsovereenkomst en controleprotocol.
Bijlagen:
Bestuursrapportage 2006
Bijlage 1 Normenkader 2006
Controleprotocol accountantscontrole 2006 (1.1)
BR061179opdrachtbevestiging2006
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel herinrichting en rioolvervanging Kerkstraat, Mierlo (GM2007.0521)
Bijlagen:
RV GM2007.0521 (Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 1 Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 2 Kerkstraat)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:10 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan woongebieden Noord-Geldrop (GM2007.0517)
Bijlagen:
RV GM2007.0517 BP Woongebieden Noord Geldrop
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 3)
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 4)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Informatie Opheffing Stichting Ander Werk en beheer gebouw Tournooiveld 10
Besloten behandeling
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
RVl Krediet bouw kinderopvangvoorziening door de Kleine Wereld (GM2007.0515)
Bijlagen:
RV GM2007.0515 bijlage Krediet De Kleine Wereld
RV GM2007.0515 Krediet De Kleine Wereld
Raadsronde 6:
20:15 - 20:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel Bomenbeheerplan (GM2006.1356)
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Bomenbeheerplan presentatie JAN07
62986_Inspreekreactie bomenbeheerplan
Nota van inspraak Bomenbeheerplan bijl.bijGM2006.1356
RI GM2006.1356 Bomenbeheerplan
Raadsronde 7:
21:00 - 22:00 uur
Rabozaal
Bespr. Evaluatie Raadsplein
Bijlagen:
Memo evaluatie Raadsplein
Memo evaluatie Raadsplein (Bijlagen)
Pauze
Debat
Vragenhalfuur college
besluitvorming
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 12 februari 2007
Bijlagen:
BL RR 1 _KBG Afvalbeleid_
BL RR 2 Bekostigingsbesluiten Kettingstraat en Rielse Dijk
BL RR 3 Voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop etc.
BL RR 4 (Bomenbeheerplan)
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2007
Voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop,Centrum Mierlo en WC Coevering (GM2007.0475)
Bijlagen:
RB GM2007.0475 (VB)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous