Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 26 februari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 26-02-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 26 februari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 26-02-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 26-02-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 26 februari 2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Auditcommissie
Bijeenkomst Auditcommissie. Bespreking normenkader, bestuursrapportage, dienstverleningsovereenkomst en controleprotocol.
Bijlagen:
Bestuursrapportage 2006
Bijlage 1 Normenkader 2006
Controleprotocol accountantscontrole 2006 (1.1)
BR061179opdrachtbevestiging2006
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel herinrichting en rioolvervanging Kerkstraat, Mierlo (GM2007.0521)
Bijlagen:
RV GM2007.0521 (Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 1 Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 2 Kerkstraat)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:10 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan woongebieden Noord-Geldrop (GM2007.0517)
Bijlagen:
RV GM2007.0517 BP Woongebieden Noord Geldrop
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 3)
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 4)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Informatie Opheffing Stichting Ander Werk en beheer gebouw Tournooiveld 10
Besloten behandeling
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
RVl Krediet bouw kinderopvangvoorziening door de Kleine Wereld (GM2007.0515)
Bijlagen:
RV GM2007.0515 bijlage Krediet De Kleine Wereld
RV GM2007.0515 Krediet De Kleine Wereld
Raadsronde 6:
20:15 - 20:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel Bomenbeheerplan (GM2006.1356)
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Bomenbeheerplan presentatie JAN07
62986_Inspreekreactie bomenbeheerplan
Nota van inspraak Bomenbeheerplan bijl.bijGM2006.1356
RI GM2006.1356 Bomenbeheerplan
Raadsronde 7:
21:00 - 22:00 uur
Rabozaal
Bespr. Evaluatie Raadsplein
Bijlagen:
Memo evaluatie Raadsplein
Memo evaluatie Raadsplein (Bijlagen)
Pauze
Debat
Vragenhalfuur college
besluitvorming
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 12 februari 2007
Bijlagen:
BL RR 1 _KBG Afvalbeleid_
BL RR 2 Bekostigingsbesluiten Kettingstraat en Rielse Dijk
BL RR 3 Voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop etc.
BL RR 4 (Bomenbeheerplan)
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2007
Voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop,Centrum Mierlo en WC Coevering (GM2007.0475)
Bijlagen:
RB GM2007.0475 (VB)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous