Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 26 augustus 2013

Datum: 26-08-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 26 augustus 2013

Datum: 26-08-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burgers

19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad. Heeft u een vraag over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd. U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein. Vergaderruimte 0.43

PuntTitel
Raadsronde 1: Toeristenbelasting als doelbelasting
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal. Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht.
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0257
Toeristenbelasting als doelbelasting
Bijlagen:
RV GM2013.0356 Toeristenbelasting als doelbelasting
Raadsronde 2: Huisvesting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0437
Huisvesting TMSG Bleekvelden 21 Geldrop
Bijlagen:
RV GM2013.0437 Huisvesting TMSG Bleekvelden 21 Geldrop totaal
Raadsronde 3: Regionalisering Brandweer
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43. Voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht.
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0387
Regionalisering brandweerzorg
Bijlagen:
RV GM2013.0387 regionalisering brandweerzorg totaal
Raadsronde 4: Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal. Voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht.
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0349
Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael
Bijlagen:
RV GM2013.0349 Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
Raadsronde 4: Herinvoering diftar- systeem bij ondergrondse containers
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0357
Herinvoering herinvoering diftar systeem bij ondergrondse containers
Bijlagen:
RV GM2013.0357 Herinvoering herinvoering diftar systeem bij ondergrondse containers
Pauze
21:25 - 21:45 uur

Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen
Agenda vaststellen
Vragenhalfuur college
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 24 juni 2013
Concept-besluitenlijsten raadsvergadering 24 juni 2013
Bijlagen:
Vragenhalfuur burger-raad 24-06-2013
BL RR6 milieujaarverslag 2012 totaal
BL RR5 Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013
BL RR4 beheersverordeningen centrum Mierlo en oude postkantoor Geldrop
BL RR3 Kadernota Inkoop Geldrop-Mierlo 2013
BL RR2 Jaarverslag Werk en Inkomen 2012 totaal
BL RR1 Parkeerproblematiek Bleekvelden
Vaststellen verslag raadsvergadering 24 juni 2013
Concept verslag raadsvergadering 24 juni 2013
Bijlagen:
Concept Besluitenlijst raadsvergadering 24-06-2013 (totaal)
Doorontwikkeling Strategische Agenda 2020, “Geldrop-Mierlo een plek met hart”
Geldrop-Mierlo een plek met Hart
Bijlagen:
Geldrop-Mierlo plek met Hart
Raadsvoorstellen (hamerstukken)
Hamerstukken 26-08-2013
Bijlagen:
RV GM2013.0438 Verzoek GGD BZO om zienswijze raad op bijdrage in boekwaardeverlies op verkoop Callenburg totaal
RV GM2013.0355 Extern mandaat klachtbehandeling cq wijziging verordening
RV GM2013.0448 Benoeming lid RC
RV GM2013.0408 Invulling planranden Brandevoort totaal
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 26 augustus 2013
Bijlagen:
130826 RB GM2013.0438 Zienswijze aan GGD-BZO
130826 RB GM2013.0355 Externe mandaatregeling Werkplein Helmond
130826 RB GM2013.0448 Benoeming lid rekenkamercommissie
130826 RB GM2013.0408 Invulling planranden Brandevoort1

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous