Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 25 november 2013

Datum: 25-11-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 25 november 2013

Datum: 25-11-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Drank- en Horecaverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2014 en Drank- en Horecabeleid gemeente Geldrop-Mierlo 2014-2018
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0631
RV GM2013.0631 Drank en Horecaverordening gemeente Geldrop Mierlo 2014 en gemeente Geldrop totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0631 Drank en Horecaverordening gemeente Geldrop Mierlo 2014 en gemeente Geldrop totaal
2 Raadsronde 2: Realisatie verplaatsing gemeentewerf Geldrop naar locatie Mierlo
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0626
Realisatie verplaatsing gemeentewerf
Bijlagen:
RV GM2013.0626 Realisatie verplaatsing gemeentewerf
3 Raadsronde 3: Rapport Rekenkamercommissie over Juridische Kwaliteitszorg
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: bespreking
Rapport Juridische Kwaliteitszorg
Bijlagen:
Rapport Juridische Kwaliteitszorg _def_
4 Raadsronde 4: Bestemmingsplan Luchen Weteringpark
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0627
Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
Luchen overzichtkaart plangebied
Bijlagen:
Luchen overzichtkaart plangebied
Exploitatieplan Luchen Weteringpark bijlage Nota van Zienswijzen
Bijlagen:
RV GM2013.0683 Exploitatieplan Luchen Weteringpark bijlage Nota van Zienswijzen
Bijlage Exploitatieplan Luchen Weteringpark met bijlagen vast te stellen
Bijlagen:
RV GM2013.0683 Bijlage Exploitatieplan Luchen Weteringpark met bijlagen vast te stellen
5 Raadsronde 5: Werkbegroting 2014-2017 Dienst Dommelvallei
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0632
Dommelvallei begroting 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0632 Dommelvallei begroting 2014 totaal
6 Raadsronde 6: Inspraak, participatie en burgerinitiatief
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0449
Inspraak, participatie en burgerinitiatief totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0449 Inspraak, participatie en burgerinitiatief totaal
Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag raadsvergadering 28 oktober 2013
Concept verslag raadsvergadering 28 oktober 2013
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 28 oktober (totaal)
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 4 november 2013
Concept besluitenlijsten raadsrondes 4 november 2013
Bijlagen:
BL RR1 Verordening Winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013 totaal
BL RR2 Maatregelen in het kader duurzaamheid Brede School Luchen
BL RR3 Drank- en Horecawet totaal
BL RR4 Keuze businesscases verzelfstandiging SCC HOfdael totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 4 november 2013
Concept verslag raadsvergadering 4 november 2013
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 4 november 2013
Centrumplan Geldrop met de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop
Bijlagen:
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop
Centrum Geldrop Bijlage 1
Bijlagen:
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop Bijlage 1
Centrum Geldrop Bijlage 2
Bijlagen:
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop Bijlage 2
Centrum Geldrop Bijlage 3 tot en met 6
Bijlagen:
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop Bijlage 3 tot en met 6
Herinrichting Centrum Geldrop overzichtskaart(2)
Bijlagen:
Herinrichting Centrum Geldrop overzichtskaart(2)
Presentatie Centrumplan Geldrop
Bijlagen:
Presentatie Centrumplan Geldrop
Raadsvoorstellen (hamerstukken)
RV GM2013.0605 Asbestverwijdering stimulering door subsidieregeling asbest van het dak totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0605 Asbestverwijdering stimulering door subsidieregeling asbest van het dak totaal
RV GM2013.0639 Rekenkamercommissie totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0639 Rekenkamercommissie totaal
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
RV GM2013.0628 bijlage kaart
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage kaart
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 25 november 2013
Bijlagen:
131125 RB GM2013.0349A Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael
131125 RB GM2013.0458 Financiele Voortgangsrapportage 2013
131125 RB GM2013.0556 Maatregelen in het kader van duurzaamheid Brede School Luchen
131125 RB GM2013.0581 Verordening Winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013
131125 RB GM2013.0605 Asbestverwijdering stimulering door Subsidieverordening 'Asbest van het dak'
131125 RB GM2013.0639 Rekenkamercommissie
131125 RB GM2013.0704 Voorbereidingsbesluit Luchen en omgeving

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous