Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 25 juni 2012

Datum: 25-06-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 25 juni 2012

Datum: 25-06-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00-19.25 uur, Vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1:
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
1.1 OV-visie SRE
Voorstel: presentatie
RR1 OV visie SRE (totaal)
Bijlagen:
RR1 OV visie SRE (totaal)
1.2 Aanvullend lokaal openbaar vervoer
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0278
RR1A RV GM2012.0278 Aanvullend lokaal openbaar vervoer (totaal)
Bijlagen:
RR1A RV GM2012.0278 Aanvullend lokaal openbaar vervoer (totaal)
2 Raadsronde 2: Dienstverlening (spreekuur, tel. bereikbaarheid, e.d.)
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie en bespreking
3 Raadsronde 3: Milieuverslag 2011
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0293
RR3 RV GM2012.0293 Milieujaarverslag 2011 (totaal)
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0293 Milieujaarverslag 2011 (totaal)
4 Raadsronde 4: Kadernota Grondbedrijf en vaststelling grondprijzen
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0209 (voortgezette behandeling)
RR4 RV GM2012.0209 Kadernota Grondbedrijf, Kader Grondprijzen en Notitie Grondbeleid (totaal)
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0209 Kadernota Grondbedrijf, Kader Grondprijzen en Notitie Grondbeleid (totaal)
5 Raadsronde 5: Tijdelijke oplossing huisvestingsproblemen
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0305
RR5 RV GM2012.0305 Tijdelijke oplossing huisvestingsproblemen
Bijlagen:
RR5 RV GM2012.0305 Tijdelijke oplossing huisvestingsproblemen
6 Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten
Concept besluitenlijsten raadsrondes 4 juni 2012
Bijlagen:
PL d BL RR1 Grondbedrijf, grondprijzen en grondbeleid totaal
PL d BL RR1 Vragen raadsbehandeling grondbeleid 4 juni
PL d BL RR2 BP Bospark Wolfsven-zuid
PL d BL RR3 Kadervoorstel Parkeren totaal
PL d BL RR4 Nota Persoonlijk en Dichtbij totaal
PL d BL RR5 BP De Doelen_ De Wiele
PL d BL RR6 Deelname vereniging Slimmer Leven 2020 totaal
7.5 Vaststellen verslag
Concept verslag raadsvergadering 4 juni 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 4 juni 2012 totaal
7.6 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 25 juni 2012
Bijlagen:
120625 RB GM2012.0131A Kadervoorstel Parkeren
120625 RB GM2012.0139 Deelname vereniging Slimmer Leven 2020
120625 RB GM2012.0209A Kadernota Grondbedrijf, Kader Grondprijzen en Notitie Grondbeleid
120625 RB GM2012.0235 Jaarstukken 2011 en herziene SiSa bijlagen 2008 tot en met 2010
120625 RB GM2012.0243 Nota Persoonlijk & Dichtbij visie op meedoen in de samenleving
120625 RB GM2012.0246 Vaststellen bestemmingsplan Bospark 't Wolfsven-Zuid
120625 RB GM2012.0263 Vaststellen bestemmingsplan De Doelen-De Wiele

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous