Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 25 juni 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 25-06-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 25 juni 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 25-06-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
raadsplein 25-06-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 25 juni 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
vragenhalfuurtje
Bijlagen:
inspraak 25-06-07 maaltijden J.H. Timmermans
Raadsronde 2:
19:00 - 20:25 uur
Rabozaal
raadsvoorstel Geldropseweg 2e fase (GM2007.0702), Geldropseweg 3e fase (GM2007.0685)
Bijlagen:
0685 RV GM2007 Herinrichting Geldropseweg.Santheuvel-west
0685-2 RI GM2007 bijlage 1
0685 RV GM2007 bijlage 1.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 1.2 variant 2
0702 RV GM2007 herinrichting Geldropseweg 2e fase
0685 RV GM2007 bijlage 2.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 2.2 kostenraming variant 2
0702 RV GM2007 bijlage 6
0702 RV GM2007 bijlage 7.2
Raadsinformatiebrieven Geldropseweg
Bijlagen:
0702-2 RI GM2007 bijlage 1
0702-2 RI GM2007 herinrichting Geldropseweg fase 2
0685-2 RI GM2007 herinrichting 3e fase Geldropseweg
insprekers Geldropseweg
Bijlagen:
inspreekreactie Bunt
inspreekreactie Vlerken geldropseweg 3e fase
inspreekreactie Kasteren
Raadsronde 3:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.26
raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2007 (GM2007.0819)
Bijlagen:
RV GM2007.0819 Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2007…
RV GM2007.0819 bijlage 1
Raadsronde 4:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel Plaatsingsbeleid en wachtlijstbeheer voor Wsw-geïndiceerden (GM2007.0700)
Bijlagen:
RV GM2007.0700 Wsw
RV GM2007.0700 bijlage 1
RV GM2007.0700 bijlage 2
RV GM2007.0700 bijlage 3
Raadsronde 5:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Presentatie Reconstructie Buitengebied
Bijlagen:
Presentatie Reconstructie Buitengebied
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Verplaatsing Heilig Hartbeeld
op verzoek van de VVD geagendeerd
Bijlagen:
RI GM2007.0672-3 Verplaatsing Heilig Hartbeeld
Toelichting verplaatsen heilig hart beeld en bouwplannen Stationsstraat
Raadsronde 7:
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
RV Brede scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo (GM2007.0660)
Bijlagen:
RB GM2007.0660 (Brede Scholen)
0660 RV GM2007 Bijlage 1
RV GM2007.0660 bijlage 2
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
rv Bestemmingspl Rielse Park (GM2007.0786)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0786 bijlage 2 planvoorschriften
RV GM2007.0786 nota zienswijze RielsePark
Memo raad Rielse Park
RV GM2007.0786 bestemmingsplan (plantoelichting) Rielsepark
0896 RI GM2007 Rielse Park
RV GM2007.0786 Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Rielse Park
raadsronde 9
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel Bekostigingsbesluit Luchen (GM2007.0853)
Bijlagen:
RV GM2007.0853 Aangevuld bekostigingsbesluit Luchen_
RV GM2007.0853 bijlage 1
RV GM2007.0853 bijlage 2
raadsronde 10
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
auditcommissie:bespreking voortgang diversen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 04 juni 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Presentatie Braakhuizen-zuid
BL RR 3 Auditcommissie
BL RR 4 Brede Scholen
BL RR 5 BP Rielse Park
BL RR 6 Presentatie jaarstukken
BL RR 7 Begroting 2008 SRE
BL RR 8 Visiedocument
BL RR 9 Financiën VU Geldrop
BL RR10 Financiering r-t taak SRE
BL RR11 Onteigeningsplan Bogardeind
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 4 juni 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 4 juni 2007
Hamerstukken
Raadsvoorstellen (direct naar de besluitvorming)
i. Wegsleepverordening (GM2007.0805)
Bijlagen:
RV GM2007.0805 Wegsleepverordening Geldrop-Mierlo 2007
RV GM2007.0805 bijlage 1
RV GM2007.0805 bijlage 2 (wegsleepregeling)
Raadsvoorstellen (plenaire behandeling)
i. Vaststellen Visiedocument
Bijlagen:
Visiedocument 2007
RB GM2007.0885 Visiedocument
ii. Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2007 (GM2007.0819)
Bijlagen:
RV GM2007.0819 Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2007…
RV GM2007.0819 bijlage 1
Raadsbesluiten uit raadsrondes
i. Brede scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo (GM2007.0660)
Bijlagen:
RB GM2007.0660 (Brede Scholen)
ii. Voorbereidingsbesluit Div. Gebieden 2007 (GM2007.0819)
Bijlagen:
RB GM2007.0819A (VB Diverse Gebieden 2007)
iii. Bekostigingsbesluit Luchen (GM2007.0853)
Bijlagen:
RB GM2007.0853 (Bekostigingsbesluit Luchen)
raadsbesluiten (uit vorig raadsplein)
i. Financiële situatie Stichting Volksuniversiteit Geldrop (GM2007.0697A)
Bijlagen:
RB GM2007.0697A (Financiën Volksuniversiteit)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous