Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 25 januari 2010

Datum: 25-01-2010 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 25 januari 2010

Datum: 25-01-2010
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda 25-01-2010
Bijlagen:
agenda 25 januari 2010
Raadsronde 1
Vragenhalfuur burgers:
19:30 - 19:55 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte Rabozaal
Beleidsplan archeologie (raadsvoorstel GM2009.0983) (VERPLAATST NAAR RABOZAAL)
Bijlagen:
RV GM2009.0983 Archeologieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2009
RV GM2009.0983 Beleid_november_2009
RV GM2009.0983 Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0983 Beleidsplan Geldrop-Mierlo versie 2.1
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Agendaverzoek A. Senal (GB). Onderwerp: besluit van burgemeester om niet over te gaan tot (tijdelijke) sluiting van horecaonderneming De Smikkel (VERVALLEN)
Bijlagen:
Agendaverzoek Senal
RI GM2010.0049 Informatie raadsronde procedure De smikkel (totaal)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie voorlopig plan van aanpak huisvesting Strabrechtcollege en gegevens Integraal Huisvestingsplan
Raadsronde 5:
Vergaderruimte 2.26
HOV-netwerk regio Zuidoost-Brabant (raadsvoorstel GM2009.0955)
Bijlagen:
RV GM2009.0955 HOV-netwerk regio Zuidoost-Brabant
RV GM2009.0955 HOV-netwerk regio Zuidoost-Brabant Bijlage Beleidnota definitief rapport
Raadsronde 6:
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Bestemmingsplan Buitengebied (raadsvoorstel GM2009.1033)
Bijlagen:
RV GM2009.1033 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo
RV GM2009.1033 Nota van zienswijzen 24-12-09 def
RV GM2009.1033 Nota van ambtshalve wijzigingen 24-12-09 def
RV GM2009.1033 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties
RV GM2009.1033 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties compleet
Plankaart 1 bp Buitengebied
Plankaart 2 bp Buitengebied
Plankaart 3 bp Buitengebied
Planregels bp Buitengebied
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Informatie/raadsvoorstel
Bijlagen:
RV GM2009.1003 Wijziging Convenant Stedelijk Gebied
RV GM2009.1003 Bijlage 1
RV GM2009.1003 Bijlage 2
RV GM2009.1003 Bijlage 3
RV GM2009.1003 Bijlage 4
RV GM2009.1003 Bijlage 5
RV GM2009.1003 Bijlage 6
RV GM2009.1003 Bijlage 8
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Evaluatie Schulddienstverlening (raadsvoorstel GM2009.0877)
Bijlagen:
RV GM2009.0877 Evaluatie Schulddienstverlening
RV GM 2009.0877 bijlage 1 evaluatie schulddienstverlening
Raadsronde 9
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Wijziging RvO en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Voortgezette behandeling)
Pauze
21:55 - 22:15 uur

Plenaire vergadering
22:15 - 23:00 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
vaststellen agenda
Trekking stemmingsnummer
besluitenlijsten raadsrondes 14 december 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burg…
BL RR 3 Beheersverordening diverse percelen totaal
BL RR 4 ASV en Subsidieprogramma totaal
BL RR 5 Raadsvoorstel Milieueffectrapportage MEROS
BL RR 7 vaststellen bp oprichten woning Hekelstraat 22 te …
BL RR 8 Verordening antidiscriminatievoorziening
BL RR 9 Inkoop en aanbestedingsbeleid totaal
BL RR 10 Herinrichting gedeelte B. van Mierlostraat
BL RR 11 Wijziging RvO en verordening fractieondersteuning…
BL RR 12 Opheffen gemeenschappelijke regeling welstandszor…
Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2009 totaal
Verslag Raadsvergadering 14 december 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2009 totaal

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous