Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 24 november 2014

Datum: 24-11-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 24 november 2014

Datum: 24-11-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Kadernota Participatiewet
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0423, voortgezette behandeling van 3 november 2014. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**
RV GM2014.0423 Kadernotitie Participatiewet totaal 1
Bijlagen:
RV GM2014.0423 Kadernotitie Participatiewet totaal
2 Raadsronde 2: Woonvisie Geldrop-Mierlo inclusief Memorie van Toelichting
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0187, voortgezette behandeling van 19 mei en 3 november 2014. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**
RV GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal[1]
Bijlagen:
RV GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal[1]
MvT GM2014.0187A (totaal met aangepaste versie woonvisie)
Bijlagen:
MvT GM2014.0187A (totaal met aangepaste versie woonvisie)
3 Raadsronde 3: Verordeningen Participatiewet
20:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0545. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht
RV GM2014.0545 Verordening Participatiewet totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0545 Verordening Participatiewet totaal
4 Raadsronde 4: Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Bespreking raadsvoorstel GM2014.0497, voortgezette behandeling van 3 november 2014. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**
RV GM2014.0497 prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018 totaal 1
Bijlagen:
RV GM2014.0497 prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018 totaal
5 Raadsronde 5: Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio EIndhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0547. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2014.0547 Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0547 Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven totaal
6 Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Installatie R. van Eck als raadslid
41114 RB GM2014.0605 Toelating lid van de gemeenteraad
Bijlagen:
241114 RB GM2014.0605 Toelating lid van de gemeenteraad
7.3 Vragenhalfuur college
7.4 Vaststellen agenda
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 27 en 30 oktober 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 27 en 30 oktober 2014 totaal
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 27 en 30 oktober 2014 totaal
7.6 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 3 november 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 3 november 2014
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie De Jonkrouw raad totaal
BL RR2 Plan van aanpak strategische visie op Dommelvallei
BL RR3 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 totaal
BL RR4 Gemeenschappelijke regeling PlusTeam
BL RR6 Kadernota participatiewet totaal
BL RR7 Woonvisie Geldrop-Mierlo inclusief Memorie van Toelichting (totaal)
BL RR5 Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 totaal
7.7 Vaststellen verslag raadsvergadering 3 november 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 3 november 2014 totaal
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 3 november 2014 totaal
7.8 Hamerstukken
RV GM2014.0560 beslissing op bezwaar TMSG totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0560 beslissing op bezwaar TMSG totaal
241114 RB GM2014.0560 Beslissing op bezwaar TMSG
Bijlagen:
241114 RB GM2014.0560 Beslissing op bezwaar TMSG
RV GM2014.0546 Herziene begroting Cure 2015 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0546 Herziene begroting Cure 2015 totaal
241114 RB GM2014.0546 Herziene begroting Cure 2015
Bijlagen:
241114 RB GM2014.0546 Herziene begroting Cure 2015
RV GM2014.0525 Verordening individuele inkomenstoeslag totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0525 Verordening individuele inkomenstoeslag totaal
241114 RB GM2014.0525 Verordening individuele inkomenstoeslag Geldrop-Mierlo 2015
Bijlagen:
241114 RB GM2014.0525 Verordening individuele inkomenstoeslag Geldrop-Mierlo 2015
7.9 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 24 november 2014
Bijlagen:
241114 RB GM2014.0449 Plan van aanpak strategische bestuurlijke visie op Dommelvallei
241114 RB GM2014.0450 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2015
241114 RB GM2014.0423 Kadernotite Participatie

*   Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous