Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 24 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 24-11-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 24 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 24-11-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Subsidiebeleid en subsidieverordening
Bijlagen:
RV GM2008.1241 (Vaststellen subsidiebeleid-verordening 2009) raadsvoorstel
RV GM2008.1241 bijlage 1 Nota van inspraak
RV GM2008.1241 bijlage 2 Nota Subsidiebeleid
RV GM2008.1241 bijlage 3 Algemene subsidieverordening 2009 november 2008
RV GM2008.1241 bijlage 4 SUBSIDIEPROGRAMMA WELZIJN 2009-2012
1241 RV GM2008.1241 bijlage 5 Doorrek subsidies 2009 vrijw.org. OUDE normbedr DEF
1241 RV GM2008.1241 bijlage 6 Doorrek subsidies 2009 vrijw.org. nieuwe normbedr DEF
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Milieuprogramma 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1206 Milieuprogramma 2009
RV GM2008.1206 bijlage 1 Milieuprogramma 2009
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsinformatiebrieven Brede School Luchen
Bijlagen:
Inspreekreactie rr 4 totaal
Inspreekreactie Solidara rr4
1081 RI GM2008.1081 raadsinformatiebrief brede school Luchen
RI GM2008.1208 Informatiebrief Brede School Luchen
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Bewaakte fietsenstalling Geldrop
Bijlagen:
RV GM2008.1191 Bewaakte fietsenstalling Geldrop raadsvoorstel
RV GM2008.1191 bijlage 1
RV GM2008.1191 bijlage 5 financiële bijlage
Raadsronde 6:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Sociale structuur
Bijlagen:
RV GM 2008.1071 Sociale Structuur raadsvoorstel
RV GM2008.1071 bijlage 1 Definitief Sociale structuur Geldrop-Mierlo 08102008
Presentatie GM - sociale structuur 2008
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Toekomst zwembad De Smelen
Bijlagen:
RV GM2008.1235 Toekomst zwembad De Smelen
RV GM2008.1235 bijlage 1 Samenvatting quickscan Grontmij
RV GM2008.1235 bijlage 2 Hoofdlijnen van de overeenkomst
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Woningbouwprogramma 2005-2010, actualisatie oktober 2008
Bijlagen:
RV GM2008.1207 woningbouwprogramma 2005-2010 raadsvoorstel okt 2008
RV GM2008.1207 bijlage 1 Woningbouwprogramma 2005-2010 act okt 2008
Raadsronde 9
21:30 - 21:55 uur

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning door gemeente Geldrop-Mierlo en Besluit maatschappelijke ondersteuning door gemeente Geldrop-Mierlo 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1223 Wmo 2009l
RV GM2008.1233 Bijlage 1 Verordening WMO 2009
RV GM2008.1233 Bijlage 2 Toelichting Wmo
RV GM2008.1233 Bijlage 3 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2009
RV GM2008.1233 Bijlage 4 Verslag inspraakprocedure
RV GM2008.1233 Bijlage 5 Advies WMO-raad
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 3 november 2008
Bijlagen:
verslag raadsvergadering totaal
Verslag raadsvergadering 10 november 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2008
Vaststellen raadsbesluiten
Vaststellen besluitenlijsten 10-11-2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Herontwikkeling Heuvel 90-99
BL RR 3 Bestemmingsplan Mierlo
BL RR 4 Subsidie lokale omroep totaal
Raadsbesluit rechtstreeks in besluitvorming
Subsidieverzoek Stg Lokale Omroep Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RB GM2008.1188B SLOGM

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous