Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 24 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 24-11-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 24 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 24-11-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Subsidiebeleid en subsidieverordening
Bijlagen:
RV GM2008.1241 (Vaststellen subsidiebeleid-verordening 2009) raadsvoorstel
RV GM2008.1241 bijlage 1 Nota van inspraak
RV GM2008.1241 bijlage 2 Nota Subsidiebeleid
RV GM2008.1241 bijlage 3 Algemene subsidieverordening 2009 november 2008
RV GM2008.1241 bijlage 4 SUBSIDIEPROGRAMMA WELZIJN 2009-2012
1241 RV GM2008.1241 bijlage 5 Doorrek subsidies 2009 vrijw.org. OUDE normbedr DEF
1241 RV GM2008.1241 bijlage 6 Doorrek subsidies 2009 vrijw.org. nieuwe normbedr DEF
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Milieuprogramma 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1206 Milieuprogramma 2009
RV GM2008.1206 bijlage 1 Milieuprogramma 2009
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsinformatiebrieven Brede School Luchen
Bijlagen:
Inspreekreactie rr 4 totaal
Inspreekreactie Solidara rr4
1081 RI GM2008.1081 raadsinformatiebrief brede school Luchen
RI GM2008.1208 Informatiebrief Brede School Luchen
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Bewaakte fietsenstalling Geldrop
Bijlagen:
RV GM2008.1191 Bewaakte fietsenstalling Geldrop raadsvoorstel
RV GM2008.1191 bijlage 1
RV GM2008.1191 bijlage 5 financiële bijlage
Raadsronde 6:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Sociale structuur
Bijlagen:
RV GM 2008.1071 Sociale Structuur raadsvoorstel
RV GM2008.1071 bijlage 1 Definitief Sociale structuur Geldrop-Mierlo 08102008
Presentatie GM - sociale structuur 2008
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Toekomst zwembad De Smelen
Bijlagen:
RV GM2008.1235 Toekomst zwembad De Smelen
RV GM2008.1235 bijlage 1 Samenvatting quickscan Grontmij
RV GM2008.1235 bijlage 2 Hoofdlijnen van de overeenkomst
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Woningbouwprogramma 2005-2010, actualisatie oktober 2008
Bijlagen:
RV GM2008.1207 woningbouwprogramma 2005-2010 raadsvoorstel okt 2008
RV GM2008.1207 bijlage 1 Woningbouwprogramma 2005-2010 act okt 2008
Raadsronde 9
21:30 - 21:55 uur

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning door gemeente Geldrop-Mierlo en Besluit maatschappelijke ondersteuning door gemeente Geldrop-Mierlo 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1223 Wmo 2009l
RV GM2008.1233 Bijlage 1 Verordening WMO 2009
RV GM2008.1233 Bijlage 2 Toelichting Wmo
RV GM2008.1233 Bijlage 3 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2009
RV GM2008.1233 Bijlage 4 Verslag inspraakprocedure
RV GM2008.1233 Bijlage 5 Advies WMO-raad
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 3 november 2008
Bijlagen:
verslag raadsvergadering totaal
Verslag raadsvergadering 10 november 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2008
Vaststellen raadsbesluiten
Vaststellen besluitenlijsten 10-11-2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Herontwikkeling Heuvel 90-99
BL RR 3 Bestemmingsplan Mierlo
BL RR 4 Subsidie lokale omroep totaal
Raadsbesluit rechtstreeks in besluitvorming
Subsidieverzoek Stg Lokale Omroep Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RB GM2008.1188B SLOGM

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous