Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 23 november 2015

Datum: 23-11-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 23 november 2015

Datum: 23-11-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1: Bestemmingsplan Inbreidingslocaties
19:00 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Bestemmingsplan Inbreidingslocaties
2. Raadsronde 2: Tweede wijziging begroting GR Plusteam
19:30 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0528. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Tweede wijziging begroting GR Plusteam
3. Raadsronde 3: 2e tussentijdse rapportage
20:00 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0535. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

2e Tussentijdse rapportage
4. Raadsronde 4: Urgentieverordening 2016
20:30 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0524. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Urgentieverordening 2016
5. Raadsronde 5: Toetreden Werkbedrijf Atlant-De Peel
20:30 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0546. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Toetreden Werkbedrijf Atlant - De Peel
6 Raadsronde 6: Bestemmingsplan Groot Luchen
21:00 - 21:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0539. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Bestemmingsplan Groot Luchen
7. Raadsronde 7: Evaluatie armoedebeleid
21:00 - 21:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0497. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Evaluatie armoede beleid
8. Pauze.
21:55 - 22:15 uur

9. Plenaire vergadering
22:15 uur

Rabozaal


9.1 Opening en mededelingen
9.2 Vragenhalfuurtje aan college
9.3 Vaststellen agenda
9.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 2 november 2015
Besluitenlijst raadsvergadering 2 november 2015 totaal.
9.5 Hamerstukken
1. Belastingverordeningen 2016
2. Projectfinanciering Groot Luchen
3. Grondprijs maatschappelijke doeleinden
4. Bouwgrond in exploitatie
9.6 Raadsbesluiten
1. Voorstel tot uitbreiding gebruiksmogelijkheden SV Braakhuizen op sportpark De Kievit
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous