Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 23 maart 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-03-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 23 maart 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-03-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 23 maart 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:Het plan wordt aan de hand van een presentatie toegelicht
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Bijlagen:
RI GM2009.0111 totaal
Presentatie vo BP Buitengebied
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Langdurigheidstoeslag
Bijlagen:
RI GM2009.0152 totaal
RV GM 2009.0109 bijlage 1 concept-verordening Langdurigheidstoeslag
GM2009.0109 bijl.2 berekeningA
RV GM2009.0109 Verordening Langdurigheidstoeslag
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
VROM starterslening
Bijlagen:
RV GM2009.0094 verordening VROM Starterslening raadsvoorstel
RV GM2009.0094 bijlage 1 verordening VROM starterslening
RV GM2009.0094 bijlage 2 concept beleidsregels VROM starterslening
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking
Bijlagen:
PvA Eén Brandweer
De raad wordt gevraagd in het kader van het project "een brandweer" in de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant aandachtspunten aan te geven die in een aparte bestuurlijke bijeenkomst aan de orde moeten komen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes
Bijlagen:
BL RR 2 TSGV en OCBV totaal
BL RR 3 Informatie burgemeester
BL RR 4 Diftar hoogbouw
BL RR 5 Speerpunten sociale structuur
BL RR 6 Toekomst VU Geldrop totaal
BL RR 7 Leidraad repressieve basisbrandweerzorg
BL RR 8 Rapport RC inzake grondbeleid
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 2 maart 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 2 maart 2009 totaal
Onderzoek Rekenkamercommissie inzake Verbonden Partijen
Rekenkamercie. licht onderzoeksrapport toe
Presentatie Centrumplan Geldrop (parkeervoorzieningen)
Bijlagen:
Raadspresentatie centrumontwikkeling 23-03-2009
Accountantscontrole 2008 en bestuursrapportage (GM2009.0124)
Bijlagen:
RV GM2009.0124 Accountantscontrole 2008
RV GM2009.0124 Bijlage 1 Normenkader gemeente Geldrop-Mierlo 2008 versie 1.2
RV GM2009.0124 Bijlage 1 Controleprotocol
RV GM2009.0124 Bijlage 3 Bestuursrap tussentijdsecontrole versie 101108

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous