Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 22 februari 2016

Datum: 22-02-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 22 februari 2016

Datum: 22-02-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43, inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.


Raadsvoorstel: Kadernota Veilheidsregio 2017 Brabant-Zuidoost
2. Raadsronde 2: Verbetervoorstellen in (bestuurlijk) proces planning en control-cyclus
19:30 - 20:25 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Adviesgesprek, raadsinformatiebrief RI GM2016.0029. Inwoners kunnen van het spreekrecht gebruik maken.

RI GM2016.0029 Verbetervoorstellen in (bestuurlijk) proces planning en control cyclus
3. Pauze
20:25 - 20:45 uur

4. Plenaire vergadering
20:45 uur

Theaterzaal


4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuurtje aan college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 1 februari 2016
Verslagen raadsrondes 1 februari 2016
4.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 1 februair 2016
Verslag raadsvergadering 1 februari 2016
4.6 Hamerstukken
1. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (GM2016.0004)
2. Vijfde Wijziging Tarieventabel van de Legesverordening 2016 (GM2016.0039)
4.7 Raadsbesluiten
1. Bedrijventerreinenstrategie (GM2015.0601)
4.8 Moties vreemd aan de orde
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous