Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 22 februari 2010

Datum: 22-02-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 22 februari 2010

Datum: 22-02-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
def.agenda 22 februari
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Wensbeeld Middengebied (GM2010.0088)
Bijlagen:
RV GM 2010.0088 Wensbeeld Middengebied
Beleidsplan archeologie (GM2009.0983)
Bijlagen:
Beleidsplan Archelogische Monumentenzorg (totaal)
Bestemmingsplan Buitengebied (GM2009.1033)
Bijlagen:
Aanvullende Memo BP Buitengebied incl. bijlagen
Raadsronde 3:
19:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Ontsluitingsvisie (raadsvoorstel GM2010.0005)
Bijlagen:
RV GM2010.0005 Ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo
RV GM2010.0005 bijlage 1 Ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo adviesbureau Goudappel Coffeng
RV GM2010.0005 bijlage 2 Raadsinformatiebrief met betrekking tot informatie over de Ontsluitingsvisie
RV GM2010.0005 bijlage 3 Startdocument ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Wijziging Gemeenschappelijke regeling SRE (raadsvoorstel GM2009.0976
Bijlagen:
RV GM2009.0976 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE 2005
RV GM 2009.0976 bijlage 1 raadsbesluit 3e wijziging SRE
RV GM2009.0976 bijlage 2 overzicht oud en nieuw 20091109
RV GM2009.0976 bijlage 2a artikelsgewijze toelichting
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Extra toezicht, investeren in zichtbaarheid (raadsvoorstel GM2010.0026)
Bijlagen:
RV GM2010.0026 Extra toezicht investeren inzichtbaarheid
Raadsronde 6:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Herinrichting Brugstraat (raadsvoorstel GM2010.0007)
Bijlagen:
RV GM2010.0007 Herinrichting Brugstraat
RV GM2010.0007 Bijlage 1 raadsinformatiebrief november 2008
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 1)
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 2)
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 3)
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 4)
RV GM2010.0007 Bijlage 3 inspraakreacties
RV GM2010.0007 Bijlage 4 inspraaknota
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Wijziging Reglement van Orde en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (raadsvoorstel GM2009.0926)
voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorgenomen besluit tot deelname in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) (raadsvoorstel GM2010.0061)
Bijlagen:
RV GM2010.0061 Voorstel tot deelname ex art. 160 Gemeentewet in de stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)
Pauze
21:55 - 22:15 uur

Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Besluitenlijsten raadsrondes 25 januari 2010
Bijlagen:
BL RR 2 beleidsplan archeologie totaalA
BL RR 4 presentatie huisvesting Strabrechtcollege totaal
BL RR 5 HOV-netwerk regio Zuidoost-Brabant
BL RR 6 BP Buitengebied totaalA
BL RR 7 SRE wijziging convenant en financieringsfonds totaal
BL RR 8 Evaluatie Schulddienstverlening
BL RR 9 wijziging reglement van Orde en Verordening ambtel…
Verslag Raadsvergadering 25 januari 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2010 totaal
Motie PvdA/GL inzake fietsenstallingen en verhuur
Raadsvoorstellen
i Accountantscontrole 2009 (GM2010.0069)
ii Zendtijdtoewijzing SLOGM (GM2009.1047)
Bijlagen:
RV GM2009.1047 Zendtijdtoewijzing SLOGM

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous