Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 22 februari 2010

Datum: 22-02-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 22 februari 2010

Datum: 22-02-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
def.agenda 22 februari
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Wensbeeld Middengebied (GM2010.0088)
Bijlagen:
RV GM 2010.0088 Wensbeeld Middengebied
Beleidsplan archeologie (GM2009.0983)
Bijlagen:
Beleidsplan Archelogische Monumentenzorg (totaal)
Bestemmingsplan Buitengebied (GM2009.1033)
Bijlagen:
Aanvullende Memo BP Buitengebied incl. bijlagen
Raadsronde 3:
19:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Ontsluitingsvisie (raadsvoorstel GM2010.0005)
Bijlagen:
RV GM2010.0005 Ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo
RV GM2010.0005 bijlage 1 Ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo adviesbureau Goudappel Coffeng
RV GM2010.0005 bijlage 2 Raadsinformatiebrief met betrekking tot informatie over de Ontsluitingsvisie
RV GM2010.0005 bijlage 3 Startdocument ontsluitingsvisie Geldrop-Mierlo
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Wijziging Gemeenschappelijke regeling SRE (raadsvoorstel GM2009.0976
Bijlagen:
RV GM2009.0976 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE 2005
RV GM 2009.0976 bijlage 1 raadsbesluit 3e wijziging SRE
RV GM2009.0976 bijlage 2 overzicht oud en nieuw 20091109
RV GM2009.0976 bijlage 2a artikelsgewijze toelichting
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Extra toezicht, investeren in zichtbaarheid (raadsvoorstel GM2010.0026)
Bijlagen:
RV GM2010.0026 Extra toezicht investeren inzichtbaarheid
Raadsronde 6:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Herinrichting Brugstraat (raadsvoorstel GM2010.0007)
Bijlagen:
RV GM2010.0007 Herinrichting Brugstraat
RV GM2010.0007 Bijlage 1 raadsinformatiebrief november 2008
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 1)
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 2)
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 3)
RV GM2010.0007 Bijlage 2 (variant 4)
RV GM2010.0007 Bijlage 3 inspraakreacties
RV GM2010.0007 Bijlage 4 inspraaknota
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Wijziging Reglement van Orde en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (raadsvoorstel GM2009.0926)
voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorgenomen besluit tot deelname in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) (raadsvoorstel GM2010.0061)
Bijlagen:
RV GM2010.0061 Voorstel tot deelname ex art. 160 Gemeentewet in de stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)
Pauze
21:55 - 22:15 uur

Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Besluitenlijsten raadsrondes 25 januari 2010
Bijlagen:
BL RR 2 beleidsplan archeologie totaalA
BL RR 4 presentatie huisvesting Strabrechtcollege totaal
BL RR 5 HOV-netwerk regio Zuidoost-Brabant
BL RR 6 BP Buitengebied totaalA
BL RR 7 SRE wijziging convenant en financieringsfonds totaal
BL RR 8 Evaluatie Schulddienstverlening
BL RR 9 wijziging reglement van Orde en Verordening ambtel…
Verslag Raadsvergadering 25 januari 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2010 totaal
Motie PvdA/GL inzake fietsenstallingen en verhuur
Raadsvoorstellen
i Accountantscontrole 2009 (GM2010.0069)
ii Zendtijdtoewijzing SLOGM (GM2009.1047)
Bijlagen:
RV GM2009.1047 Zendtijdtoewijzing SLOGM

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous