Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 22-11-2010

Datum: 22-11-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 22-11-2010

Datum: 22-11-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Concept-agenda 22 november 2010
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Bestemmingsplan Diepe Vaart 6, Geldrop (raadsvoorstel GM2010.0746)
Bijlagen:
RV GM2010.0746 Vaststelling bestemmingsplan Diepe Vaart 6 Geldrop
Raadsronde 3:
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
informatie; burgemeester praat raad bij over regionale samenwerking,SRE, e.d.
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Structuurvisie Ruimtelijke ontwikkeling Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2010.0767)
Bijlagen:
RV GM2010.0767 Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling Geldrop-Mierlo
Structuurvisie Gemeente Geldrop def
RV GM2010.0767 bijlage 2 Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling Geldrop-Mierlo
Raadsronde 5:
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
procesvoorstel behandeling onderzoek subsidierelatie LEV-groep (RI GM2010.0693)
voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Brief Klankbordgroep Centrumplannen inzake voortgang ontwikkeling centra
Bijlagen:
brief centrumplannen raadsronde 6
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag raadsvergadering 1 en 3 november 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2010
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 8 november 2010
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR2 Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken
BL RR3 Vaststelling van het BP Bedrijventerrein de Barrier
BL RR4 Beleidsplan Recreatie en Toerisme totaal
BLRR5 Aanwijzing categorieën van gevallen waarin geen
BL RR6 Horeca- en evenementenbeleid
BLRR7 Bespreking Onderzoek subsidierelatie LEV-groep
Vaststellen verslag raadsvergadering 8 en 9 november 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 en 9 november 2010
Motie capaciteitsprobleem hockey Geldrop
Bijlagen:
Motie hockey Geldrop
Vaststellen raadsbesluiten
I. Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken (GM2010.0690)
ii. Horeca- en evenementenbeleid (GM2010.0714)
iii. Aanwijzen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen nodig is bij het verlenen van een omgevingsvergunning (GM2010.0673)
iv. Vaststellen Bestemmingsplan: Bedrijventerrein de Barrier (GM2010.0712)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous