Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 mrt 2016

Datum: 21-03-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 mrt 2016

Datum: 21-03-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B Link
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Raadsronde 1:
19:30 - 20:25 uur

Ruimte 0.43


Voorstel:

Adviesgesprek
Eindevaluatie buurtbus Geldrop-Mierlo
(RI GM2016.0063) (ph. Hoekman)

Eindevaluatie buurtbus Geldrop-Mierlo
2 Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur

Theater zaal


Voorstel:

Vergadering
Onderzoek “Zwemmen in Geldrop – de scenario’s”
(RV GM2016.0074) (ph. Verdouw)
Voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht

Onderzoek Onderzoek “Zwemmen in Geldrop – de scenario’s”
3 Raadsronde 3:
20:30 - 20:55 uur

Ruimte 0.43


Voorstel:

Vergadering
Stimuleringsmaatregel “Right to Challenge gemeente Geldrop-Mierlo”
(RV GM2016.0081) (ph. Jeucken)

Stimuleringsmaatregel “Right to Challenge gemeente Geldrop-Mierlo”
4 Pauze
20:55 - 21:15 uur

5 Plenaire vergadering
21:15 uur

Theaterzaal


5a Opening en mededelingen
5b Vragenhalfuurtje aan college
5c Vaststellen agenda
5d Vaststellen verslagen raadsrondes 22 februari 2016
Verslagen raadsrondes 22 februari 2016
5e Vaststellen verslag raadsvergadering 22 februari 2016
verslag raadsvergadering 22 februari 2016
5f Hamerstukken
Klachtencommissie woonruimteverhuur (RV GM2016.0061)
5g Raadsbesluiten
1. Bedrijventerreinenstrategie
2. Benoeming lid werkgeverscommissie
5h Vaststellen Raadsprogramma 2016-2018 "Samen voor Geldrop-Mierlo"
Raadsprogramma 2016-2018 “Samen voor Geldrop-Mierlo”
5i Samenstelling college
Vaststellen formatie en aantal wethouders
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous