Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 mei 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 21-05-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 mei 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 21-05-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 21-05-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 21 mei 2007
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
invulling vacature wethouder
raadsrondes
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur college
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Presentatie visiedocument
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel financiële situatie Stichting Volksuniversiteit Geldrop (GM2007.0697)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel herinrichting Grote Bos (GM 2007.0516)
Voorstel: voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0516 Herinrichting Grote Bos
RV GM2007.0516 bijlage 1 (besprekingsverslagen vooroverleg)
RV GM2007.0516 bijlage 2(brief Fietsersbond)
RV GM2007.0516 bijlage 4(ontwerptoelichting)
RV GM2007.0516 bijlage 5(raadsbesluit Kadernota 2007)
RV GM2007.0516 bijlage 6(raadsbesluit wegcategorisering)
RV GM2007.0516 bijlage 7(raadsbesluit fietspadenplan 2003)
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
raadsvoorstel Re-integratie Beleidsnota 2007 (GM2007.0701)
Bijlagen:
RV GM2007.0701 Re-integratiebeleidsplan 2007
RV GM2007.0701 Re-integratiebeleidsplan 2007 (bijlage 1)
RV GM2007.0701 Bijlage 2
Raadsronde 6:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
raadsvoorstel Nieuwbouw kleedlokalen Korfbalvereniging Mikado en Lopersgroep Mierlo op sportpark Oudven te Mierlo (GM2007.0707)
Bijlagen:
RV GM2007.0701 Re-integratiebeleidsplan 2007
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
herinrichting 2e fase Geldropseweg (GM2007.0702)
Bijlagen:
0702 RV GM2007 herinrichting Geldropseweg 2e fase
0702 RV GM2007 bijlage 1
0702 RV GM2007 bijlage 6
0702 RV GM2007 bijlage 7.2
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
herinrichting Kleine Heuvel (GM2007.0737)
Bijlagen:
RV GM2007.0737 Herinrichting kleine Heuvel
RV GM2007.0737 bijlage 1
RV GM2007.0737 bijlage 2
RV GM2007.0737 bijlage 4
RV GM2007.0737 bijlage 3
RV GM2007.0737 bijlage 6
RV GM2007.0737 bijlage 7
RV GM2007.0737 overige bijlagen (bijlage 5 ter inzage)
RV GM2007.0737 bijlage 13
RV GM2007.0737 bijlage 12
RV GM2007.0737 bijlage 11
RV GM2007.0737 bijlage 10
RV GM2007.0737 bijlage 8
RV GM2007.0737 bijlage 9
raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Kadernota 2008 (GM2007.0666)
Bijlagen:
Kadernota 2008
Raadsronde 10
raadsvoorstel herinrichting Geldropseweg/Santheuvel West 3e fase (GM2007.0685)
Bijlagen:
0685 RV GM2007 Herinrichting Geldropseweg.Santheuvel-west
0685 RV GM2007 bijlage 1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 1 variant 2
0685 RV GM2007 bijlage 1.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 1.2 variant 2
0685 RV GM2007 bijlage 2 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 2 variant 2
0685 RV GM2007 bijlage 2.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 2.2 kostenraming variant 2
0685-2 RI GM2007 bijlage 1
Pauze
plenaire vergadering
Vaststellen agenda
vragenhalfuurtje
vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Concept-besluitenlijsten raadsrondes 16 april 200
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Herinrichting Grote Bos
BL RR 4 Presentatie OnsBrabantNet
BL RR 5 Bezuinigingen raad
BL RR 6 Heilig Hartbeeld
BL RR 7 (Milieujaarverslag 2006)
BL RR 8 Stichting Ander Werk
BL RR 9 economisch beleids- en actieplan)
BL RR 11 Aangevuld Bekostigingsbesluit Santheuvel-de Loo
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 16 april 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2007
Raadsvoorstellen(direct naar besluitvorming)
i. Ontwerpbegroting CURE (GM2007.0741)
Bijlagen:
RV GM2007.0741 Ontwerpbegroting 2008 CURE
RB GM2007.0741 (Ontwerpbegroting 2008 CURE)
ii. Bestuurlijke samenvatting fasen 1 en 2 onderzoek afvalstoffenbeleid (GM2007.0743)
Bijlagen:
RB GM2007.0743 (best. samenvatting Onderzoek afvalstoffenbeleid)
BL RR 2 Herinrichting Grote Bos
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
ii. Bestuurlijke samenvatting fasen 1 en 2 onderzoek afvalstoffenbeleid (GM2007.0743)
Bijlagen:
RB GM2007.0743 (best. samenvatting Onderzoek afvalstoffenbeleid)
BL RR 2 Herinrichting Grote Bos
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
Raadsvoorstellen (uit raadsrondes)
raadsbesluiten (uit vorig raadsplein)
i. Herinrichting Grote Bos (GM2007.0516)
Bijlagen:
RB GM2007.0516 (Grote Bos)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous