Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 mei 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 21-05-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 mei 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 21-05-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 21-05-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 21 mei 2007
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
invulling vacature wethouder
raadsrondes
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur college
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Presentatie visiedocument
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel financiële situatie Stichting Volksuniversiteit Geldrop (GM2007.0697)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel herinrichting Grote Bos (GM 2007.0516)
Voorstel: voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0516 Herinrichting Grote Bos
RV GM2007.0516 bijlage 1 (besprekingsverslagen vooroverleg)
RV GM2007.0516 bijlage 2(brief Fietsersbond)
RV GM2007.0516 bijlage 4(ontwerptoelichting)
RV GM2007.0516 bijlage 5(raadsbesluit Kadernota 2007)
RV GM2007.0516 bijlage 6(raadsbesluit wegcategorisering)
RV GM2007.0516 bijlage 7(raadsbesluit fietspadenplan 2003)
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
raadsvoorstel Re-integratie Beleidsnota 2007 (GM2007.0701)
Bijlagen:
RV GM2007.0701 Re-integratiebeleidsplan 2007
RV GM2007.0701 Re-integratiebeleidsplan 2007 (bijlage 1)
RV GM2007.0701 Bijlage 2
Raadsronde 6:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
raadsvoorstel Nieuwbouw kleedlokalen Korfbalvereniging Mikado en Lopersgroep Mierlo op sportpark Oudven te Mierlo (GM2007.0707)
Bijlagen:
RV GM2007.0701 Re-integratiebeleidsplan 2007
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
herinrichting 2e fase Geldropseweg (GM2007.0702)
Bijlagen:
0702 RV GM2007 herinrichting Geldropseweg 2e fase
0702 RV GM2007 bijlage 1
0702 RV GM2007 bijlage 6
0702 RV GM2007 bijlage 7.2
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
herinrichting Kleine Heuvel (GM2007.0737)
Bijlagen:
RV GM2007.0737 Herinrichting kleine Heuvel
RV GM2007.0737 bijlage 1
RV GM2007.0737 bijlage 2
RV GM2007.0737 bijlage 4
RV GM2007.0737 bijlage 3
RV GM2007.0737 bijlage 6
RV GM2007.0737 bijlage 7
RV GM2007.0737 overige bijlagen (bijlage 5 ter inzage)
RV GM2007.0737 bijlage 13
RV GM2007.0737 bijlage 12
RV GM2007.0737 bijlage 11
RV GM2007.0737 bijlage 10
RV GM2007.0737 bijlage 8
RV GM2007.0737 bijlage 9
raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Kadernota 2008 (GM2007.0666)
Bijlagen:
Kadernota 2008
Raadsronde 10
raadsvoorstel herinrichting Geldropseweg/Santheuvel West 3e fase (GM2007.0685)
Bijlagen:
0685 RV GM2007 Herinrichting Geldropseweg.Santheuvel-west
0685 RV GM2007 bijlage 1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 1 variant 2
0685 RV GM2007 bijlage 1.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 1.2 variant 2
0685 RV GM2007 bijlage 2 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 2 variant 2
0685 RV GM2007 bijlage 2.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 2.2 kostenraming variant 2
0685-2 RI GM2007 bijlage 1
Pauze
plenaire vergadering
Vaststellen agenda
vragenhalfuurtje
vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Concept-besluitenlijsten raadsrondes 16 april 200
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Herinrichting Grote Bos
BL RR 4 Presentatie OnsBrabantNet
BL RR 5 Bezuinigingen raad
BL RR 6 Heilig Hartbeeld
BL RR 7 (Milieujaarverslag 2006)
BL RR 8 Stichting Ander Werk
BL RR 9 economisch beleids- en actieplan)
BL RR 11 Aangevuld Bekostigingsbesluit Santheuvel-de Loo
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 16 april 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2007
Raadsvoorstellen(direct naar besluitvorming)
i. Ontwerpbegroting CURE (GM2007.0741)
Bijlagen:
RV GM2007.0741 Ontwerpbegroting 2008 CURE
RB GM2007.0741 (Ontwerpbegroting 2008 CURE)
ii. Bestuurlijke samenvatting fasen 1 en 2 onderzoek afvalstoffenbeleid (GM2007.0743)
Bijlagen:
RB GM2007.0743 (best. samenvatting Onderzoek afvalstoffenbeleid)
BL RR 2 Herinrichting Grote Bos
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
ii. Bestuurlijke samenvatting fasen 1 en 2 onderzoek afvalstoffenbeleid (GM2007.0743)
Bijlagen:
RB GM2007.0743 (best. samenvatting Onderzoek afvalstoffenbeleid)
BL RR 2 Herinrichting Grote Bos
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
Raadsvoorstellen (uit raadsrondes)
raadsbesluiten (uit vorig raadsplein)
i. Herinrichting Grote Bos (GM2007.0516)
Bijlagen:
RB GM2007.0516 (Grote Bos)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous