Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 maart 2011

Datum: 21-03-2011 Tijd: 19:00 - 22:30 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 maart 2011

Datum: 21-03-2011
Tijd: 19:00 - 22:30
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad 19.00 - 19.25 uur in de Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Concept verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel (GM 2011.0126), voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegelicht
RV GM2011.0126 Concept-verordening en toelichting leerlingenvervoer
Bijlagen:
RV GM2011.0126 Concept-verordening en toelichting leerlingenvervoer
RV GM2011.0126 bijlage 1 t/m 4
Bijlagen:
RV GM2011.0126 bijlage1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2011.0126 bijlage 2 Toelichting verordening leerlingenvervoer
RV GM2011.0126 bijlage 3 Financieel Besluit Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2011.0126 bijlage 4 Inspraakadvies cliëntenraad leerlingenvervoer
2 Raadsronde 2: Schade tijdens de jaarwisseling
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Bespreking raadsinformatiebrief (GM2011.0031).
3 Raadsronde 3: Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel (GM2011.0067) voortgezette behandeling
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan (1)
Bijlagen:
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
4 Pauze
21:25 - 21:45 uur

5 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 28 februari 2011
Besluitenlijsten raadsrondes 28 februari 2011
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie Integrale aanpak overlast jeugd
BL RR2 Presentatie Onderzoek doordecentralisatie middelen totaal
BL RR3 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan totaal
BL RR4 Bespreking Meerjaren uitvprogramma plattelandsontwikkeling totaal
BL RR5 IHP 2010-2014 totaal
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 28 februari 2011
Verslag raadsvergadering 28 februari 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2011
5.6 Hamerstukken
RV GM2011.0122 Verordening Auditcommissie
Bijlagen:
RV GM2011.0122 Verordening Auditcommissie
RV GM2011.0121 Behandeling MPB 2012-2015
Bijlagen:
RV GM2011.0121 Behandeling MPB 2012-2015
RV GM2011.0107 Begrotingswijziging GGD 2011
Bijlagen:
RV GM2011.0107 Begrotingswijziging GGD 2011
RV GM2011.0107 bijlage 1 en 2
Bijlagen:
RV GM2011.0107 bijlage 1 brief GGD
RV GM2011.0107 bijlage 2 concept-brief zienswijze gemeente Geldrop-Mierlo
5.7 Vaststellen raadsbesluiten
Vastgestelde raadsbesluiten 21 maart 2011
Bijlagen:
110321 RB GM2011.0107 Begrotingswijziging GGD 2011
110321 RB GM2011.0121 Procedure behandeling meerjaren programma begroting 2012-2015
110321 RB GM2011.0122 Verordening op de auditcommisie gemeente Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous