Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 maart 2011

Datum: 21-03-2011 Tijd: 19:00 - 22:30 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 maart 2011

Datum: 21-03-2011
Tijd: 19:00 - 22:30
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad 19.00 - 19.25 uur in de Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Concept verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel (GM 2011.0126), voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegelicht
RV GM2011.0126 Concept-verordening en toelichting leerlingenvervoer
Bijlagen:
RV GM2011.0126 Concept-verordening en toelichting leerlingenvervoer
RV GM2011.0126 bijlage 1 t/m 4
Bijlagen:
RV GM2011.0126 bijlage1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2011.0126 bijlage 2 Toelichting verordening leerlingenvervoer
RV GM2011.0126 bijlage 3 Financieel Besluit Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2011.0126 bijlage 4 Inspraakadvies cliëntenraad leerlingenvervoer
2 Raadsronde 2: Schade tijdens de jaarwisseling
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Bespreking raadsinformatiebrief (GM2011.0031).
3 Raadsronde 3: Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel (GM2011.0067) voortgezette behandeling
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan (1)
Bijlagen:
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
4 Pauze
21:25 - 21:45 uur

5 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 28 februari 2011
Besluitenlijsten raadsrondes 28 februari 2011
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie Integrale aanpak overlast jeugd
BL RR2 Presentatie Onderzoek doordecentralisatie middelen totaal
BL RR3 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan totaal
BL RR4 Bespreking Meerjaren uitvprogramma plattelandsontwikkeling totaal
BL RR5 IHP 2010-2014 totaal
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 28 februari 2011
Verslag raadsvergadering 28 februari 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2011
5.6 Hamerstukken
RV GM2011.0122 Verordening Auditcommissie
Bijlagen:
RV GM2011.0122 Verordening Auditcommissie
RV GM2011.0121 Behandeling MPB 2012-2015
Bijlagen:
RV GM2011.0121 Behandeling MPB 2012-2015
RV GM2011.0107 Begrotingswijziging GGD 2011
Bijlagen:
RV GM2011.0107 Begrotingswijziging GGD 2011
RV GM2011.0107 bijlage 1 en 2
Bijlagen:
RV GM2011.0107 bijlage 1 brief GGD
RV GM2011.0107 bijlage 2 concept-brief zienswijze gemeente Geldrop-Mierlo
5.7 Vaststellen raadsbesluiten
Vastgestelde raadsbesluiten 21 maart 2011
Bijlagen:
110321 RB GM2011.0107 Begrotingswijziging GGD 2011
110321 RB GM2011.0121 Procedure behandeling meerjaren programma begroting 2012-2015
110321 RB GM2011.0122 Verordening op de auditcommisie gemeente Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous