Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 juni 2010

Datum: 21-06-2010 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 juni 2010

Datum: 21-06-2010
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 21 juni 2010
Raadsronde 1:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Milieujaarverslag 2009 (raadsvoorstel GM2010.0386)
Bijlagen:
RV GM2010.0386 bijlage 1 Milieujaarverslag 2009
RV GM 2010.0386 milieujaarverslag 2009
Raadsronde 3:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Beleidsplan archeologische monumentenzorg (raadsvoorstel GM2009.0983) en Memorie van Toelichting (GM2010.0405)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2009.0983 Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Geldrop-Mierlo totaal
Raadsronde 4:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Brugstraat
Voortgezette behandeling
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 31 mei 2010
Bijlagen:
BL RR 2 Herinrichting Brugstraat
BL RR 3 Groot cultureel evenement
BL RR 4 Begroting 2011 SRE
Vaststellen verslag raadsvergadering 31 mei 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2010
Raadsvoorstel Jaarstukken 2009 (GM2010.0377)
Bijlagen:
Accountantsrapport 2009
Vragen raadsfracties over jaarstukken 2009 met antwoorden
JAARSTUKKEN_2009_definitief 1
RV GM2010.0377 Jaarstukken 2009
Hamerstukken
Voordracht lid en plv. lid Bestuurscommissie Stedelijke Gebied (GM2010.0393)
Bijlagen:
RV GM2010.0393 voordragen lid en plaatsvervangend lid namens de gemeente Geldrop-Mierlo voor de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven
RV GM2010.0393 bijlage 1 verordening voordragen lid en plaatsvervangend lid namens de gemeente Geldrop-Mierlo voor de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven
Vaststellen raadsbesluiten
i Ontwikkelen groot cultureel evenement incl. evaluatie: Reis rond de wereld in 80 minuten (GM2010.0247)
Bijlagen:
motie_Kunst en Cultuur
II Begroting SRE 2011

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous