Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 juni 2010

Datum: 21-06-2010 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 juni 2010

Datum: 21-06-2010
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 21 juni 2010
Raadsronde 1:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Milieujaarverslag 2009 (raadsvoorstel GM2010.0386)
Bijlagen:
RV GM2010.0386 bijlage 1 Milieujaarverslag 2009
RV GM 2010.0386 milieujaarverslag 2009
Raadsronde 3:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Beleidsplan archeologische monumentenzorg (raadsvoorstel GM2009.0983) en Memorie van Toelichting (GM2010.0405)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2009.0983 Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Geldrop-Mierlo totaal
Raadsronde 4:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Brugstraat
Voortgezette behandeling
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 31 mei 2010
Bijlagen:
BL RR 2 Herinrichting Brugstraat
BL RR 3 Groot cultureel evenement
BL RR 4 Begroting 2011 SRE
Vaststellen verslag raadsvergadering 31 mei 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2010
Raadsvoorstel Jaarstukken 2009 (GM2010.0377)
Bijlagen:
Accountantsrapport 2009
Vragen raadsfracties over jaarstukken 2009 met antwoorden
JAARSTUKKEN_2009_definitief 1
RV GM2010.0377 Jaarstukken 2009
Hamerstukken
Voordracht lid en plv. lid Bestuurscommissie Stedelijke Gebied (GM2010.0393)
Bijlagen:
RV GM2010.0393 voordragen lid en plaatsvervangend lid namens de gemeente Geldrop-Mierlo voor de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven
RV GM2010.0393 bijlage 1 verordening voordragen lid en plaatsvervangend lid namens de gemeente Geldrop-Mierlo voor de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven
Vaststellen raadsbesluiten
i Ontwikkelen groot cultureel evenement incl. evaluatie: Reis rond de wereld in 80 minuten (GM2010.0247)
Bijlagen:
motie_Kunst en Cultuur
II Begroting SRE 2011

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous