Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 januari 2013

Datum: 21-01-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 januari 2013

Datum: 21-01-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
Vragenhalfuur burger-Raad: Dhr. Erdem naar aanleiding van Raadsinformatiebrief GM2013.0028
19:00 - 19:25 uur
Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd. U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein. Rabozaal
RI GM2012.0707 Huisvesting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TOTAAL)
Bijlagen:
RI_GM2012.0707_Huisvesting_Turkse_Multiculturele_Stichting_Geldrop_(TOTAAL)
Raadsronde 1: Bezuinigingsvoorstellen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0650
RR1 RV GM2012.0650 Bezuiningsvoorstellen veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost totaal
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0650 Bezuiningsvoorstellen veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost totaal
Raadsronde 2: Bespreking Huisvuil Hoogbouw; beantwoording vragen VVD inzake afvalstoffenheffing
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
RR2 Beantwoording vragen VVD afval hoogbouw.pdf
Bijlagen:
RR2 Beantwoording vragen VVD afval hoogbouw
Raadsronde 3: Digitalisering raadswerk
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0685
RR3 RV GM2012.0685 Digitalisering raadswerk (totaal)
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0685 Digitalisering raadswerk (totaal)
Raadsronde 4: Bespreking Rapport Rekenkamercommissie “Kansen voor Kaderstelling”
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
RR4 Rapport Kansen voor Kaderstelling
Bijlagen:
RR4 Rapport Kansen voor Kaderstelling
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
20:15 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen
Vragenhalfuurtje college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 17 december 2012
PLd BL RR1 presentatie Cultureel Jongerencentrum totaal
Bijlagen:
PLd BL RR1 presentatie Cultureel Jongerencentrum totaal
PLd BL RR2 APV 2013 totaal
Bijlagen:
PLd BL RR2 APV 2013 totaal
PLd BL RR3 presentatie onderzoek huisvesting Strabrechtcollege totaal
Bijlagen:
PLd BL RR3 presentatie onderzoek huisvesting Strabrechtcollege totaal
PLd BL RR4 Transitie Jeugdzorg totaal
Bijlagen:
PLd BL RR4 Transitie Jeugdzorg totaal
PLd BL RR5 aangepaste verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2013
Bijlagen:
PLd BL RR5 aangepaste verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2013
PLd BL RR6 Milieuprogramma 2013
Bijlagen:
PLd BL RR6 Milieuprogramma 2013
Vaststellen verslag
PLe Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2012 totaal
Bijlagen:
PLe Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2012 totaal
Raadsvoorstellen (hamerstukken)
PLf RV GM2012.0708 Werkgeverscommissie griffie
Bijlagen:
PLf RV GM2012.0708 Werkgeverscommissie griffie (totaal)
Vaststellen raadsbesluiten 17 december 2012
Bijlagen:
130121 RB GM2012.0522 APV 2013
130121 RB GM2012.0603 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2013
130121 RB GM2012.0627 Transitie Jeugdzorg
130121 RB GM2012.0632 Milieuprogramma 2013
130121 RB GM2012.0708B Werkgeverscommissie griffie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous