Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 april 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 21-04-2008 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 april 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 21-04-2008
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 21 april
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:55 uur
Rabozaal
Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2008.1230)
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2008
Raadsronde 3:
19:00 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Huurprijsberekeningsmethodiek welzijns- en sportaccommodaties (raadsvoorstel GM2008.0669)
Bijlagen:
RV GM2008.0669 Huurprijsberekeningsmethodiek voor welzijns- en sportaccomodaties
RV GM2008.0669 bijlage 1 Nota accommodatiebeleid
RV GM2008.0669 bijlage 2
RV GM2008.0669 bijlagen 3 4 en 5
RV GM2008.0669 bijlage 6 toelichting
RV GM2008.0669 bijlage 6 Clustering accommodaties A
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Toekomst brandweerkazerne Mierlo (raadsvoorstel GM2008.0671)
het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM2008.0620 bijlage 1
RV GM2008.0620 bijlage 2
RV GM2008.0620 bijlage 4
RV GM2008.0620 bijlage 5
RV GM2008.0620 bijlage 6
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Samenwerking Sociale Zaken
Bijlagen:
RV GM2008.0680 Bijlage Beslisdocument
RV GM2008.0680 Samenwerking Werkplein Regio Helmond
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Deelnemen aan de Streekrekening van Streekplatform De Peel (raadsvoorstel GM 2008.0590)
Raadsronde 7:
20:20 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Horeca- en evenementenbeleid (raadsvoorstel GM2008)
Bijlagen:
RV GM2008.0626 Horeca- en evenementenbeleid
RV GM2008.0626 (Horeca- en evenementenbeleid) bijlage 2
RV GM2008.0626 (Horeca- en evenementenbeleid) bijlage 3
RV GM2008.0626 (Horeca- en evenementenbeleid) bijlage 4
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Notitie van de VVD inzake plan Stationsgebied (bespreking)
Bijlagen:
Notitie VVD inzake plan Stationsgebied
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Evaluatie raadsplein
Bijlagen:
Punten evaluatie raadsplein 2008
Raadsronde 10
21:30 - 22:25 uur
Rabozaal
Uitwerking Strategische Visie (bespreking)
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 27 maart 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Integrale Visie Centrumplan Geldrop
BL RR 3 Aanvulling rapport Evaluatie subsidiebeleid
BL RR 4 Presentatie warmtenet Luchen
BL RR 5 2e Voortgangsrapportage
BL RR 6 Presentatie Omgevingslawaai
Vaststellen verslag
Hamerstukken
Raadsbesluiten (rechtstreeks, hamerstukken)
Bijlagen:
RB GM2008.0642 gemeentelijke vertegenwoordiging raadsbesluit
RV GM2008.0642 gemeentelijke vertegenwoordiging
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous