Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 21 april 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 21-04-2008 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 21 april 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 21-04-2008
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 21 april
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:55 uur
Rabozaal
Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2008.1230)
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2008
Raadsronde 3:
19:00 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Huurprijsberekeningsmethodiek welzijns- en sportaccommodaties (raadsvoorstel GM2008.0669)
Bijlagen:
RV GM2008.0669 Huurprijsberekeningsmethodiek voor welzijns- en sportaccomodaties
RV GM2008.0669 bijlage 1 Nota accommodatiebeleid
RV GM2008.0669 bijlage 2
RV GM2008.0669 bijlagen 3 4 en 5
RV GM2008.0669 bijlage 6 toelichting
RV GM2008.0669 bijlage 6 Clustering accommodaties A
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Toekomst brandweerkazerne Mierlo (raadsvoorstel GM2008.0671)
het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM2008.0620 bijlage 1
RV GM2008.0620 bijlage 2
RV GM2008.0620 bijlage 4
RV GM2008.0620 bijlage 5
RV GM2008.0620 bijlage 6
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Samenwerking Sociale Zaken
Bijlagen:
RV GM2008.0680 Bijlage Beslisdocument
RV GM2008.0680 Samenwerking Werkplein Regio Helmond
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Deelnemen aan de Streekrekening van Streekplatform De Peel (raadsvoorstel GM 2008.0590)
Raadsronde 7:
20:20 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Horeca- en evenementenbeleid (raadsvoorstel GM2008)
Bijlagen:
RV GM2008.0626 Horeca- en evenementenbeleid
RV GM2008.0626 (Horeca- en evenementenbeleid) bijlage 2
RV GM2008.0626 (Horeca- en evenementenbeleid) bijlage 3
RV GM2008.0626 (Horeca- en evenementenbeleid) bijlage 4
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Notitie van de VVD inzake plan Stationsgebied (bespreking)
Bijlagen:
Notitie VVD inzake plan Stationsgebied
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Evaluatie raadsplein
Bijlagen:
Punten evaluatie raadsplein 2008
Raadsronde 10
21:30 - 22:25 uur
Rabozaal
Uitwerking Strategische Visie (bespreking)
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 27 maart 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Integrale Visie Centrumplan Geldrop
BL RR 3 Aanvulling rapport Evaluatie subsidiebeleid
BL RR 4 Presentatie warmtenet Luchen
BL RR 5 2e Voortgangsrapportage
BL RR 6 Presentatie Omgevingslawaai
Vaststellen verslag
Hamerstukken
Raadsbesluiten (rechtstreeks, hamerstukken)
Bijlagen:
RB GM2008.0642 gemeentelijke vertegenwoordiging raadsbesluit
RV GM2008.0642 gemeentelijke vertegenwoordiging
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous