Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 oktober 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-10-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 oktober 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-10-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 20-10-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 20 oktober
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Vaststellen bestemmingsplan Mierlo ( raadsvoorstel GM2008.1102)
Bijlagen:
RV GM2008.1102 Vaststellen bp mierlo
RV GM2008.1102 bijlage 3 Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Mierlo
RV GM2008.1102 bijlage 4 Nota ambtelijke wijzigingen
Spreekrecht Ria vd L 20-10-08
Spreekrecht H.v.Stekelenburg
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Project Woon- en Leefomgeving (raadsvoorstel GM2008.1037)
Bijlagen:
RV GM 2008.1037 M.v.T. Project Woon- en Leefomgeving
Inspreekreactie H. Bos totaal
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
informatieverstrekking door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in diverse overleggen
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken (raadsvoorstel GM2008.1097)
Bijlagen:
RV GM2008.1097 verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
RV GM2008.1097 bijlage 1 notitie watertaken
RV GM2008.1097 bijlage 2 herberekening rioolrecht
SpreekrechtSolidara RR5
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voortgang proces Centrumplan Geldrop (raadsvoorstel GM2008.1043)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2008.1043 Voortgang proces Centrumplan Geldrop
MvT GM2008.1043 bijlage Actieplan communicatie fase 2 DEF
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
uitwerking evaluatie raadsplein (raadsvoorstel GM2008.1067)
- Handreiking interactieve beleidsvorming (GM2008.0953)- Informatievoorziening aan de raad (GM2008.0726)20.30-20.55 uur, vergaderruimte 2.27Voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Beeldkwaliteitsplan Luchen fase 2 (raadsvoorstel GM2008.1124)
Bijlagen:
RV GM2008.1124 beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
presentatie raad luchen bkp fase 2
raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Onderhoudsniveaus van wegen (raadsvoorstel GM2008.1104)
Bijlagen:
RV GM2008.1104 onderhoudsniveau wegen
raadsronde 10
Informatieverstrekking: presentatie Dienstverleningsconcept
Bijlagen:
Geldroppresentatieraadokt2008 1
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
vaststellen besluitenlijsten
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad totaal
BB Rr 2 brede school luchen totaal
BL RR 3 Project Woon- en Leefomgeving totaal
BL RR 4 Financiele afhandeling MTV totaal
BL RR 5 Actualisatie Nota Reserves en voorzieningen
BL RR 6 Uitwerking evaluatie raadsplein
BL RR 7 Afgraven grondrug Gimli
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 29 september 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2008
Hamerstukken
- verlenging benoemingstermijn interne leden Rekenkamercommissie *RB GM2008.1157)
Motie GB inzake procedure inschrijving sociale koopwoningen Overburght
Voortgezette behandeling
Raadsbesluiten
Raadsbesluiten (onder voorbehoud uit raadsrondes)
Bijlagen:
RB GM2008.1157 _Verlenging Benoeming leden RC_

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous