Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 oktober 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-10-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 oktober 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-10-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 20-10-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 20 oktober
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Vaststellen bestemmingsplan Mierlo ( raadsvoorstel GM2008.1102)
Bijlagen:
RV GM2008.1102 Vaststellen bp mierlo
RV GM2008.1102 bijlage 3 Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Mierlo
RV GM2008.1102 bijlage 4 Nota ambtelijke wijzigingen
Spreekrecht Ria vd L 20-10-08
Spreekrecht H.v.Stekelenburg
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Project Woon- en Leefomgeving (raadsvoorstel GM2008.1037)
Bijlagen:
RV GM 2008.1037 M.v.T. Project Woon- en Leefomgeving
Inspreekreactie H. Bos totaal
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
informatieverstrekking door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in diverse overleggen
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken (raadsvoorstel GM2008.1097)
Bijlagen:
RV GM2008.1097 verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
RV GM2008.1097 bijlage 1 notitie watertaken
RV GM2008.1097 bijlage 2 herberekening rioolrecht
SpreekrechtSolidara RR5
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voortgang proces Centrumplan Geldrop (raadsvoorstel GM2008.1043)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2008.1043 Voortgang proces Centrumplan Geldrop
MvT GM2008.1043 bijlage Actieplan communicatie fase 2 DEF
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
uitwerking evaluatie raadsplein (raadsvoorstel GM2008.1067)
- Handreiking interactieve beleidsvorming (GM2008.0953)- Informatievoorziening aan de raad (GM2008.0726)20.30-20.55 uur, vergaderruimte 2.27Voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Beeldkwaliteitsplan Luchen fase 2 (raadsvoorstel GM2008.1124)
Bijlagen:
RV GM2008.1124 beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
presentatie raad luchen bkp fase 2
raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Onderhoudsniveaus van wegen (raadsvoorstel GM2008.1104)
Bijlagen:
RV GM2008.1104 onderhoudsniveau wegen
raadsronde 10
Informatieverstrekking: presentatie Dienstverleningsconcept
Bijlagen:
Geldroppresentatieraadokt2008 1
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
vaststellen besluitenlijsten
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad totaal
BB Rr 2 brede school luchen totaal
BL RR 3 Project Woon- en Leefomgeving totaal
BL RR 4 Financiele afhandeling MTV totaal
BL RR 5 Actualisatie Nota Reserves en voorzieningen
BL RR 6 Uitwerking evaluatie raadsplein
BL RR 7 Afgraven grondrug Gimli
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 29 september 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2008
Hamerstukken
- verlenging benoemingstermijn interne leden Rekenkamercommissie *RB GM2008.1157)
Motie GB inzake procedure inschrijving sociale koopwoningen Overburght
Voortgezette behandeling
Raadsbesluiten
Raadsbesluiten (onder voorbehoud uit raadsrondes)
Bijlagen:
RB GM2008.1157 _Verlenging Benoeming leden RC_

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous