Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 juni 2016

Datum: 20-06-2016 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 juni 2016

Datum: 20-06-2016
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1: Centrum Geldrop, een plek met een hart en presentatie herinrichting centrum Geldrop
19:00 - 19:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-004690. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-004690 Centrum Geldrop, een plek met hart totaal
2. Raadsronde 2:
19:00 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-002470 en GM2016-005455. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2016 en de daarbij behorende Beleidsregel
RV GM2016-002470 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2016 en de daarbij behorende beleidsregels MO G-M 2016
- Verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo en de daarbij behorende Beleidsregels
RV GM2016-005455 Verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo en de daarbij behorende beleidsregels
3. Raadsronde 3: Begroting 2017 Cure
20:00 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-010865. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

RV GM2016-010865 begroting Cure 2017 totaal
4. Raadsronde 4: Ontwikkeling Locatie De Bron
20:00 - 20:25 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-007684. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**

RV GM2016-007684 Ontwikkeling locatie De Bron
Pauze
20:25 - 20:45 uur

5. Plenaire vergadering
20:45 uur

Theaterzaal


5.7 Wijziging werkwijze raad en Reglement van Orde
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur aan college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 30 mei 2016
Verslagen raadsrondes 30 mei 2016
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 30 mei 2016
Verslag raadsvergadering 30 mei 2016 (totaal)
5.6 Presentatie Kadernota 2016-2020
5.7 Wijziging werkwijze raad en Reglement van Orde
RV GM2016-012057 Wijziging vergaderwijze en Reglement van Orde (totaal)
200616 RB GM2016-012057 Wijziging vergaderwijze en Reglement van Orde
5.8 1e Tussentijdse rapportage
RV GM2016-010950 1e Tussentijdse rapportage
200616 RB GM2016-010950 1e Tussentijdse rapportage 2016
5.9 Jaarrekening 2015
RV GM2016-005366 Jaarrekening 2015 totaal
5.10 Hamerstukken
1. Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2016
2. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
3. Mogelijkheid voor efficiency-verhoging en kostenbesparing door het combineren van de belastingaanslagen DIFTAR met de reguliere aanslagen overige gemeentelijke belastingen
4. Benoeming accountant
5.11 Vaststellen raadsbesluiten
1. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio
2. Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2017-2020
5.12 Sluiting
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous